Aegon Asset Class: Investing in ABS - "Sweet spot or not"

Aegon Asset Class: Investing in ABS - "Sweet spot or not"

Sprekers

Marc Borkink, bestuurslid en voorzitter beleggingscommissie VNU pensioenfonds

Sinds Marc Borkink met pensioen is, wil hij graag zijn ervaringen als voormalig Corporate Treasurer bij o.a. VNU gebruiken als lid van RvC of Pensioenfondsbestuur. Als voormalig Corporate Treasurer bij VNU heeft hij een brede kennis van internationale financiële markten. Als pensioenfondsbestuurder bij VNU mogen en kunnen alle betrokkenen bij het pensioenfonds van hem verwachten dat hij zich zal richten op een goede beheersing van de verhouding risico/rendement van de beleggingen. Goede en transparante rapportages zijn van groot belang, evenals samenwerking binnen het bestuur en met alle toezichthoudende instanties. Dit alles om een gezonde toekomst van het fonds te waarborgen.

Henk Eggens

Foto Henk.jpg

Henk Eggens is in januari 2011 benoemd tot European Chief Investment Officer (CIO). Henk is lid van het Management Team van Aegon Asset Management Nederland. Hij is medeverantwoordelijk voor de wereldwijde beleggingsstrategie. Henk is in 1989 bij Aegon begonnen als hoofd van het team vastrentende waarden. Hiervoor is Henk vijf jaar werkzaam geweest als senior portefeuillebeheerder bij Robeco, waar hij institutionele vastrentende portefeuilles beheerde. Henk heeft macro economie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen, waar hij cum laude is afgestudeerd. Hij is ingeschreven als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute (DSI III-B), FSA (CF1) en HFSA.

Frank Meijer

 

 

 

 

 

 

 

Frank Meijer is hoofd van het Europese ABS, Covered Bond en Hypothekenteam en daarmee onder andere verantwoordelijk voor het AeAM Dutch Mortgage Fund. Tevens is hij lid van het Asset Liability Committee van Aegon Bank en is een vaste gastdocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Frank is sinds 2005 werkzaam bij Aegon Asset Management. Frank is cum laude afgestudeerd in technische natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd in technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft.

 

Herialt Mens

Herialt Mens is sinds 2012 werkzaam bij Aegon Asset Management als Senior Consultant Integrated Solutions. Hij adviseert pensioenfondsen over hun beleid ten aanzien van de beleggingen en verplichtingen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten als gevolg van de behoeften van institutionele klanten.

Voordien werkte Herialt bij verschillende partijen, waaronder Syntrus Achmea Asset Management als Sr. Client Portfolio Strategist, Robeco als Sr. Product Manager en Cordares (inmiddels gefuseerd met APG) als investment strategist. Herialt heeft zijn Master of Science in Financial Management behaald aan Nijenrode Business universiteit.

Herialt is CFA charter holder en interne toezichthouder bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Gastheer: Fernand Schürmann

Foto Fernand aangepast.jpg

Fernand Schürmann is sinds 2013 als Commercieel Directeur werkzaam bij Aegon Asset Management. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het beheer van alle Nederlandse institutionele relaties, alsook de verdere uitbouw van dit specifieke marktsegment. In het verleden bekleedde hij vergelijkbare functies bij binnen- en buitenlandse partijen. Fernand is werkzaam in de financiële sector sinds 1986. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft het VBA afgerond en is DSI-geregistreerd.