18 mei 2017

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie

09:30 - 09:35

Plenaire opening door de dagvoorzitter, Frédérik Ruys

09:35 - 10:15

Plenaire sessie 'Waar staan we nu?'

Met medewerking van:
Rogier van der Sande, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland
Bea Schouten, gedeputeerde provincie Gelderland

10:15 - 10:30

Pauze

10:30 - 11:15

Parallelprogramma met workshops en (inter)actieve sessies, over de volgende thema's:
WORKSHOPS, ronde 1:

  1. Big Data en Open Data (ontwikkelingen, discussie, ethiek)
  2. Atlas, the Next Generation (innovatie, citizen science, doorontwikkeling van de atlassen)
  3. Samenwerken voor een gezonde leefomgeving (Informatiehuizen, Digitaal Stelsel Omgevingswet, samenwerkingsruimten), verdeeld over 3 parallelsessies A, B en C
  4. Alles is communicatie! (informatie overbrengen, van kaart naar story map, participatie en datastromen)
  5. Duik in de atlassen (de Atlassen van vroeger tot nu, gebruik maken van linked data en api’s)
11:15 - 11:30

Wissel naar workshops, ronde 2

11:30 - 12:15

WORKSHOPS, ronde 2

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 13:50

Plenaire sessie 'Waar gaan we heen?'

13:50 - 14:00

Wissel naar workshops, ronde 3

14:00 - 14:45

WORKSHOPS, ronde 3

14:45 - 15:00

Pauze

15:00 - 15:45

WORKSHOPS, ronde 4

15:45 - 15:55

Wissel naar plenaire zaal

15:55 - 16:30

Plenaire afsluiting

16:30 - 17:30

Netwerkborrel

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Bent u benieuwd naar de diverse onderdelen, bekijk het uitgebreide overzicht bij de thema's.

evenementsregistratie
 evenementsregistratie