Samenwerken voor een gezonde leefomgeving A

Ronde 1: Grenzeloos Samenwerken

In NordRhein-Westfalen wordt gewerkt met het Umweltportal NRW. In Nederland hebben we de Atlas Leefomgeving. Met beide systemen krijgen bewoners in het grensgebied toegang tot milieu-informatie van de overheid. In beide systemen houdt de informatie momenteel op bij de grens. Het afgelopen jaar is grensoverschrijdend overleg geweest om te bezien hoe deze portalen beter op de behoefte van bewoners in het grensgebied afgestemd kunnen worden.
Overigens spelen de afstemmingsproblemen ook bij sommige nationale thema’s bij het overschrijden van provinciegrenzen.
In deze workshop worden enkele bijzondere knelpunten aangestipt; gaan we in op de geboekte vooruitgang en mogelijke vervolgstappen.

Ronde 2: Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

De stand van zaken rond de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet met natuurlijk ruimte voor vragen en discussie.

Ronde 3: Energietransitie

Het is ‘onbegrijpelijk’ en ‘zorgwekkend’ dat het klimaatprobleem haast onbesproken blijft in de politiek. Die kritiek komt van Ed Nijpels. Keer op keer hebben de onderhandelaars aan de formatietafel een dringende oproep gekregen om toch echt met een duurzaam regeerakkoord te komen.

Ronde 4: Living Lab gezonde leefomgeving

Drie sprekers vertellen vanuit hun eigen ervaringen over projecten over gezonde leefomgeving: Dick Ettema van de Universiteit Utrecht over stedelijke mobiliteit en gedrag; Rita van der Meulen over gezond stedelijk leven in de Gemeente Utrecht en John Dagevos van de Universiteit Tilburg over de Brabantse Health Deal. Dit alles onder leiding van Martijn Tak van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

evenementsregistratie
 evenementsregistratie