Big en Open Data

Ronde 1: Van datasets naar datastroom

De overheid beschikt over een schat aan data. Als de overheid die data vrij toegankelijk en zonder beperkingen beschikbaar stelt, wordt de data transparanter en toegankelijker. Er is al veel gebeurd, maar wat kan en moet de overheid nog doen om de beschikbaarheid van data te verbeteren? Hoe kan de overheid data beter ontsluiten? En hoe zou de overheid hergebruik van data kunnen stimuleren? Forumdiscussie onder leiding van gedeputeerde Rogier van der Sande van de Provincie Zuid-Holland. Aan tafel zitten: Hans van der Stelt van het Bureau Digicommissaris, Tom Kunzler van Open State Foundation, Marien de Bakker van HAS Den Bosch. We verwachten kritische vragen en bruikbare suggesties uit de zaal.

Ronde 2: Informatie voor omwonenden

Als overheden zijn we actief bezig om de huidige datasets om te vormen naar dynamische datastromen. Data die we beschikbaar stellen, zodat de buitenwereld daar zelf creatief mee aan de slag kan. Tegelijk vragen we ons af hoe we ons als overheid moeten presenteren. En zo komen we bij de casuïstiek.
Het is immers uiterst relevant om informatie publieksvriendelijk weer te geven. In deze workshop discussiëren we aan de hand van praktijkervaringen over de mogelijkheden.

Ronde 3: Doornroosje en Prins Big Data

Big Data raakt ons allemaal, maar hoe kun je daar als traditionele, grote (overheids)organisatie mee omgaan? Welke prins kust ons wakker?
Jan Lassche presenteert vanuit zijn ervaringen binnen de gezondheidsdiensten over het uitdagende veranderingsproces van GGD-en en het bundelen van innovatie.
Buiten de reguliere GGD-organisaties en vooral op zoek naar andere partners dan gebruikelijk om anders denken vorm te geven.
• Lukt het om als traditionele organisatie het roer om te gooien?
• Wie wordt al beïnvloed door de tsunami die we big data noemen?
• Wie wordt binnen 5 jaar vervangen door een charmante robot?
• Hoe lang zal oude wetgeving onze propositie nog beschermen?
• Welke organisaties nemen het stokje van ons over?

Ronde 4: De tijd van experimenten is gekomen!

Dat data belangrijk zijn, hoeft geen betoog meer. Iedereen heeft het over big, open, linked data. Maar wat kan je er nou echt mee? Mijn werkinstrumenten Word, Excel en mail zijn precies dezelfde als ik 10 jaar geleden gebruikte. Boodschap en effect zijn anders, de gereedschappen hetzelfde. Zie ik dan iets over het hoofd? Waar en hoe kunnen we nou data zodanig inzetten dat dit effect gaat hebben op ons dagelijks werk?
Daar is meer voor nodig, experimenten, uitproberen… Juist nu moeten we starten met experimenten. Hoe kun je in je dagelijks werk data inzetten op een zodanige manier dat er andere inzichten en manieren ontstaan om iets te bereiken. Zolang we er alleen over denken, blijft dat lastig, maar zetten we een maatschappelijk vraagstuk centraal, dan wordt het een ander verhaal.

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie