Alles is communicatie!

Ronde 1: Leven in een chemische wereld

Chemicaliën zijn overal: in de lucht, ons eten en water, huizen en speelterreinen. Sommigen hebben we nodig, anderen kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid. Met name zeer jonge kinderen zijn hier extra gevoelig voor doordat ze nog volop in ontwikkeling zijn. Blootstelling begint vaak al in de baarmoeder en kan op latere leeftijd leiden tot verhoogde kans op bijvoorbeeld gedragsproblemen, onvruchtbaarheid en kanker. Waar zitten de risico’s en hoe kunnen politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke bijdragen deze terugdringen?

Ronde 2: Internet of Things: Luchtmonitoring en fietsen

Een belangrijke toepassing van IoT is het monitoren van de leefomgeving. Interessant voor de uitvoering van beleid, maar ook interessant in het kader van ‘burger-empowerment’.
IoT in combinatie met sensoren maakt het mogelijk om de omgeving veel grootschaliger en fijnmaziger te monitoren dan voorheen gebruikelijk, tegen relatief beperkte kosten. Daarnaast biedt het IoT vele kansen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en klimaatadaptatie.

Ronde 3: Open data voor de hergebruiker

Open data voor de hergebruikerIn een korte sessie laten Corline van Es en Tom Kunzler van de Open State Foundation een aantal casussen zien waarin open data voor de hergebruiker relevant zijn.
Vervolgens gaan we in gesprek. Welke data zijn er op dit moment extra relevant? We gaan gezamenlijk op zoek naar een agenda voor nog te inventariseren data die aansluiten bij de agenda voor de komende jaren

Ronde 4: WASDA-MAGDA

Laris Noordegraaf van het Kadaster vertelt en demonstreert de resultaten van de beeldende pilot: 'WASDA-MAGDA' in het Sloegebied.
Om te kijken wat waar mag is ook de vergunningenchecker gemaakt. Een presentatie hiervan wordt verzorgd door Victor van Katwijk.
 

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie