Duik in de atlassen

Ronde 1: De BGT, doet u ook mee?

Heeft u al een dynamische kaart op uw website? Met bijvoorbeeld door u toegevoegde informatie over wegwerkzaamheden, speellocaties of ondergrondse containers? Of misschien wel andere locatie gebonden gegevens die voor uw inwoners of ondernemers relevant zijn? Nog niet in alle beleidsdomeinen wordt even goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). U kunt kaarten bijvoorbeeld ook gebruiken om milieu- en bestemmingsplangegevens te ontsluiten voor iedereen. Tijdens deze workshop laten wij u zien wat de BGT is en hoe gemakkelijk u kaarten op uw website en in uw dienstverlening kunt gebruiken. Neem uw laptop of tablet mee, dan kunt u direct aan de slag. U vindt de BGT op www.pdok.nl, via www.bgtweb.nl wordt u op de hoogte gehouden over de BGT.

Ronde 2: Helmond gezond, Atlas Leefomgeving in de praktijk

Wat kunt u met de gegevens uit de Atlas Leefomgeving? Gemeente Helmond en Movares nodigen u uit om in dialoog met elkaar de mogelijkheden van de Atlas Leefomgeving te beschouwen. Hoe komt de gemeente Helmond tot een gezonde woonomgeving op wijkniveau? En welke rol speelde de Atlas Leefomgeving daarbij? Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan vooral langs.

Ronde 3: Natte Koeltorens; gemeenten aan zet

Natte koeltorens kunnen bij slecht onderhoud of beheer Legionellose veroorzaken. Voor preventie en snelle bronopsporing is het belangrijk dat bekend is waar ze staan. Geschat wordt dat er zo'n 4000 natte koeltorens in Nederland zijn. Hiervan is circa 30% bekend.
Om natte koeltorens op kaart te zetten heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de koeltorenmodule laten ontwikkelen. Iedereen die een (mogelijke) natte koeltoren ziet, kan deze melden op de koeltorenkaart in Atlas Leefomgeving. Van toezichthouders, veelal gemeenten (op grond van Wet Milieubeheer), wordt verwacht dat zij bij hen bekende natte koeltorens invoeren en gemelde koeltorens valideren. Deze workshop gaat over hoe je natte koeltorens kunt opsporen en registeren en waarom dit zo belangrijk is om de schade bij een calamiteit te beperken.

Ronde 4: Hoe verbinden we TEEBstad-tool met de ANK?

Beschrijving voor de app in max. 500 karakters: Groen en water leveren belangrijke diensten aan de stad. De batentool TEEBstad is een online rekeninstrument om de baten van groen en blauw in een stedelijke omgeving te berekenen. Het rekeninstrument heeft beperkingen. Ook kan de bruikbaarheid van de tool verbeterd worden. In de City Deal: De Waarde van Groen en Blauw in de Stad is afgesproken dat om de TEEBstad-tool door te ontwikkelen en te verbinden met de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Daar wordt nu in de community of practice samenwerking, op basis van praktijkcases, aan gewerkt.
In deze sessie krijgt u een schets van de stand van zaken rond de Citydeal, wij laten u een voorbeeld zien van hoe de TEEBstad-tool nu gebruikt kan worden en we willen graag met u in gesprek over welke aanknopingspunten u ziet tussen de ANK en de TEEBstad-tool.

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie