Atlas, the Next Generation

Ronde 1: 3D-Omgevingswet boven en onder de grond: van data naar kennis

Aan de hand van voorbeelden als de Binckhorst, de Westfrisiaweg en het Papekopveld onder Woerden wordt de waarde van 3D visualisaties en kaartverhalen getoond, over zowel boven- en ondergrond.

 

Ronde 2: Ketensamenwerking rond gegevensknooppunt Groningen

Gegevens Knooppunt Groningen (GKG): vraag- en themagerichte ontsluiting van regionaal en landelijk beschikbare gegevens. Er wordt gewerkt aan de inrichting van een gegevensknooppunt voor de regio Groningen. Het GKG moet het karakter krijgen van een vraagbaak, verbindingspunt en basisvoorziening. Niet alleen de regionale bronhouders zijn daarbij betrokken, maar ook landelijke bronhouders en regionale afnemers. Geon, Geonovum, Merkator en de Rijksuniversiteit Groningen faciliteren deze ontwikkeling, waarbij Geon de procesbegeleiding voor haar rekening neemt.
In 2016 is een proeftuin uitgevoerd. Daarin zijn vier thema's uitgewerkt: energietransitie, leegstand, voorzieningen en onderhoudsplichtige van objecten. De bevindingen worden met de bezoekers gedeeld.

Ronde 3: Een Gezonde Stad, die maken we samen 

In deze sessie gaan we aan de slag met de Merwedekanaalzone in Utrecht. We gaan samen met de zaal het gebied herontwikkelen. In de Tygron-demo laten zien hoe het gebied ontwikkeld zou kunnen worden en wat groen bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Ronde 4: Linked Data, wat kun je ermee?

Wie weet wat Linked Data is? Wikipedia zegt: “Linked data is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens, zodanig dat deze beschikbaar gemaakt kunnen worden op het internet en daardoor ook beter bruikbaar zijn.” Dat doen we natuurlijk al met de Atlassen. Waarom de ontwikkeling dan toch belangrijk is voor het ontsluiten van informatie wordt uitgelegd in deze workshop. U krijgt uitleg over Linked Data en de voordelen voor het beter ontsluiten van informatie in de toekomst aan de hand van twee presentaties.

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie