Samenwerken voor een gezonde leefomgeving B

Ronde 1 en Ronde 2: Meewegen van gezondheid in de leefomgeving

De omgeving biedt kansen voor gezondheid. Gezonde lucht, meer bewegen, een leefmilieu waar mensen zich goed voelen. In Nederland zijn we continu aan het sleutelen aan onze leefomgeving om het milieu of de gezondheidsomstandigheden of de economie of de bereikbaarheid te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er diverse digitale tools en scans ontwikkeld. We geven er vier. Bekijkt u vooral thuis al even de URL’s want tijdens de workshop wordt slechts een korte pitch gegeven van het ontstaan en de gekozen invalshoek. Gezamenlijk zoeken we daarna het grotere verhaal.

http://www.zeelandscan.nl

https://www.omgevingswijzer.org/

https://www.gelderland.nl/Gezondheidswijzer

https://www.atlasleefomgeving.nl/web/gow

 

 

Ronde 3: Meewegen gezondheid in omgevingsbeleid

In samenwerking met het team van “Aan de slag met de Omgevingswet” wordt gedemonstreerd hoe de Inspiratiegids Participatie is ontwikkeld en wat het concreet heeft opgeleverd.

Daarna wordt in een interactieve sessie besproken hoe een nieuwe Inspiratiegids Meewegen van Gezondheid in Omgevingsbeleid eruit kan komen te zien. Waaraan is behoefte in beleid en praktijk? De eerste ontwerpschetsen zijn beschikbaar. Alle suggesties van aanwezigen worden meegegeven aan het ontwikkelteam.

Ronde 4: Project handvatten van het omgevingsplan

In deze workshop wordt gedemonstreerd hoe het staat met het project “Handvatten voor het Omgevingsplan”. Het kernteam van dit project maakt onderdeel uit van “Aan de Slag met de Omgevingswet”.

 

evenementsregistratie
 evenementsregistratie