Samenwerken voor een gezonde leefomgeving C

Ronde 1 en Ronde 2: Samenwerken rond het Thema Water

Een dubbele sessie rond het thema water. Het thema Water in de Atlassen heeft het laatste jaar volop aandacht gekregen.  De informatie wordt behoorlijk uitgebreid. Na inleidende presentaties over aan water gerelateerde zaken wordt er aan de hand van vragen gediscussieerd over:
• Thema water in de Atlassen
• Toepassing Atlassen voor water
• Huidig Informatiehuis Water
In twee delen worden inleidende presentaties gehouden met aansluitend discussie onder leiding van de heer B.J. de Reu aan de hand van vragen. Het zal speciaal gaan over de diverse informatievoorziening rond water met speciale aandacht voor het huidige  Informatiehuis Water en de bijdrage die de Atlassen kunnen bieden.

Ronde 3  en Ronde 4: Van thema naar informatiehuis

Sessie onder leiding van Programma-manager Informatiehuizen Martijn Ligthart (IenM).Wat gebeurt er allemaal in de informatiehuizen? Drie informatiehuizen presenteren zichzelf. Daarna discussie met andere huismeesters over hoe ze van elkaar kunnen leren? Wat is een mogelijke samenhang in de aanpak? Wat zijn de verschillen? Wat is de planning in de uitrol?

evenementsregistratie
 evenementsregistratie