Scholing atriumfibrilleren - Alphen aan den Rijn

Scholing atriumfibrilleren - Alphen aan den Rijn

Scholing atriumfibrilleren - Alphen aan den Rijn

Dit jaar is het huisartsen en cardiologen van Zuid-Holland Noord gelukt een RTA (Regionale Transmurale Afspraak) op te stellen voor atriumfibrilleren.
Een regionale projectgroep van Knooppunt Ketenzorg, Alrijne Ziekenhuis, LUMC en Zorg en Zekerheid is verantwoordelijk voor de implementatie van deze RTA en organiseert dit najaar daarom vier scholingsavonden.

Doelgroep    
De scholingen worden gegeven voor huisartsen en praktijkondersteuners die zijn verbonden aan het Knooppunt Ketenzorg.

Wat is de doelstelling van de scholing?
De scholingen hebben als doel kennis te nemen van de RTA atriumfibrilleren
(opsporen, doorverwijzen, therapie en controles).
Nadruk wordt gelegd op de redenen voor overleg tussen POH en huisarts en
overleg tussen huisarts en cardioloog.
Verder wordt ingegaan op de wijze van declareren van de controles van patiënten met atriumfibrilleren en op het meten van de kwaliteit van deze controles.

Trainers

Charles Kirchhof, Cardioloog
Paul Smits, Kaderhuisarts HVZ (Zoetermeer)

Accreditatie
De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor POH-S.
De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor Verpleegkundig Specialisten.
De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor huisartsen.

Na de scholing
Neemt uw praktijk of gezondheidscentrum met minimaal één huisarts en één POH deel aan de scholing, dan is het mogelijk om daarna het verrichtingentarief atriumfibrilleren bij Zorg en Zekerheid te declareren. Door dit te doen gaat u ermee akkoord dat de projectgroep ten behoeve van de atriumfibrilleren pilot anoniem en op groepsniveau uw data over atriumfibrilleren mag monitoren.
Afgesproken is dat de cardiologen vanaf 1 januari 2019 patiënten, die daar voor in aanmerking komen, terug gaan verwijzen naar de eerste lijn. Meer toelichting hierover volgt op de avond zelf.

debiteurenadministratie evenement
 debiteurenadministratie evenement