aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo

19 november 2012

14:00 - 21:00

Bijeenkomst 1: Achtergrond en context door Theo Douma. Daarnaast inventariseren van de leerdoelen van de individuele deelnemers

10 december 2012

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 2: praktijkwerkplaats

14 januari 2013

14:00 - 21:00

Bijeenkomst 3: Het diagnosemodel en het gebruik ervan door Theo Douma

11 februari 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 4: praktijkwerkplaats

18 maart 2013

14:00 - 17:00

Bijeenkomst 5: Auditing door Ronald Stevens

22 april 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 6: praktijkbijeenkomst

21 mei 2013

13:00 - 17:00

Slotbijeenkomst

registratieformulier online
 registratieformulier online