aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo 3

14 januari 2013

14:00 - 21:00

Bijeenkomst 1: Achtergrond en context door Theo Douma. Daarnaast inventariseren van de leerdoelen van de individuele deelnemers

11 februari 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 2: praktijkwerkplaats

11 maart 2013

14:00 - 21:00

Bijeenkomst 3: Het diagnosemodel en het gebruik ervan door Theo Douma

15 april 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 4: praktijkwerkplaats

13 mei 2013

14:00 - 17:00

Bijeenkomst 5: Auditing door Ronald Stevens

10 juni 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 6: praktijkbijeenkomst

08 juli 2013

13:00 - 17:00

Slotbijeenkomst

eventwebsite
 eventwebsite