aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Leergang Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo 4

Ma 25 maart 2013

14:00 - 21:00

Bijeenkomst 1: Achtergrond en context door Theo Douma. Daarnaast inventariseren van de leerdoelen van de individuele deelnemers

Ma 22 april 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 2: praktijkwerkplaats

Ma 03 juni 2013

14:00 - 21:00

Bijeenkomst 3: Het diagnosemodel en het gebruik ervan door Theo Douma

Ma 01 juli 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 4: praktijkwerkplaats

Ma 02 september 2013

14:00 - 17:00

Bijeenkomst 5: Auditing door Ronald Stevens

Ma 07 oktober 2013

13:00 - 17:00

Bijeenkomst 6: praktijkbijeenkomst

Ma 04 november 2013

13:00 - 17:00

Slotbijeenkomst

evenement organiseren
 evenement organiseren