Welkom

Masterclass Kwaliteit

De masterclass Kwaliteit wordt verzorgd door Prof. dr. Roel in ’t Veld en gaat diep én kritisch in op het kwaliteitsbegrip en nut en noodzaak van standaardisatie. Maar dat niet alleen. Er wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop professionals en leidinggevenden hun voordeel kunnen doen met de bevindingen uit rapporten van (kwaliteits-onderzoeken die door derden worden uitgevoerd.

‘Statische kwaliteit is onontbeerlijk voor regelmaat en standaardisatie, voor het bereiken van doelmatigheid. Maar de aanvaarde kwaliteitsnormering -goed voor bewaking van de statische kwaliteit- wordt een sta in de weg. De stolling gaat schaden en zit zichzelf in de weg. Er is revolutie nodig die ruimte maakt. Die noemen we dynamische kwaliteit. Iedereen kan bij zichzelf nagaan of hij/ zij beter gedijt in een klimaat waarin statische dan wel dynamische kwaliteit domineert. Maar beide zijn nodig, ieder op hun tijd’

De masterclass bestaat uit twee inspirerende en interactieve bijeenkomsten die deelnemers aanzetten tot nadenken over kwaliteit.
U kunt zich hier aanmelden voor dit evenement, deelnemersinformatie bekijken en route-informatie inzien. Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

evenement managen
 evenement managen