aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Avond 'Man-zijn in deze tijd'

Avond "Man-zijn in deze tijd"
Datum: ma 16-02-2015
Tijd: 19.30-21.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)
Kosten: 15 euro. Dit kan contant voor aanvang van de avond voldaan worden.

Voor meer info, zie de website Man-zijn in deze tijd

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie