aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Avond 'Man-zijn in deze tijd'

Avond 'Man-zijn in deze tijd'

Voor alle mannen die zich er (dieper) bewust van worden dat er meer mogelijk is in dit leven. Dat een diepere kwaliteit aangeboord kan worden, grotere vervulling mogelijk is en een meer wezenlijke bijdrage aan deze wereld gegeven kan worden. Welke ontwikkeling dienen wij te gaan als man in deze tijd? Wat is onze specifieke bijdrage aan deze wereld?

Elke man is van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Leon Gras

Praktische info

Datum: maandag 24 nov 2014
Tijd: 19.30 - 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)
Locatie: Landgoed Venwoude
Kosten: 15 euro. Dit kan contant voldaan worden voor aanvang van de avond.

Voor meer info over het programma "Man-zijn in deze tijd", zie www.manzijnindezetijd.nl

workshop organiseren
 workshop organiseren