aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Avond 'Vrijheid in Liefde'

Avond Vrijheid in Liefde

Een uitwisseling met Sujata & Leon over het boeiende thema vrijheid in liefde. Elke avond heeft een andere invalshoek, mede afhankelijk van wat wordt ingebracht.

Je bent van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Leon & Sujata

Praktisch:
Datum: 14 september 2012
Tijd: 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: Wajid, Den Haag
Kosten: 15 euro

Aanmelden
Voor aanmelden, klik hier links in het menu op "Aanmelden".

registratie congres formulier bouw
 registratie congres formulier bouw