2. Gedragsproblemen - voorzitter Arne Popma

14.00 uur              Mariëlle Abrahamse, promovendus AMC/ de Bascule: ‘Met complimenten gedragsproblemen te lijf, (hoe) werkt dat?’

Inhoud: Deze presentatie gaat over Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) voor jonge kinderen (2-7 jaar) met gedragsproblemen en hun ouders. Resultaten uit het effectonderzoek worden gepresenteerd en ook wordt ingegaan op de praktische toepassing hiervan. Zo is er momenteel een aangepaste vorm van PCIT ontwikkeld, deze is korter en wordt bij het gezin thuis aangeboden (PCIT-Home). De werkwijze van deze interventie en de opzet van de effectstudie wordt toegelicht.

14.30 uur              Willemijn Vlerken, PMTO therapeut en Gonnie Albrecht, hoofdopleider PMTO- ‘PMTO: Stap voor stap’

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een ambulante mediatie-behandeling voor ouders en  pleegouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 4-12 jaar. PMTO is voor deze doelgroep een van de best onderzochte interventies. In deze workshop wordt besproken hoe PMTO werkt, hoe stap voor stap aan gedragsverandering wordt gewerkt en ook hoe PMTO stap voor stap wordt doorontwikkeld.

15.00 uur              Erik Jongman, psychotherapeut en Jolle Tjaden, projectleider FFT, 'FFT, wat is dat eigenlijk; functioneel?’

Functional Family Therapy (FFT) is een kortdurende gezinstherapie die zich richt op het positief beïnvloeden van onderlinge gezinsrelaties en het verminderen van gedragsproblemen van de jeugdige. Hoofddoel is het vergroten van vaardigheden met betrekking tot communicatie, probleemoplossing, conflicthantering en opvoeding en het versterken van ondersteuning uit de omgeving. Hierdoor vermindert de kans op crimineel gedrag en recidive. In deze workshop wordt uitgelegd hoe FFT werkt, wat ‘functioneel’ eigenlijk betekent en hoe FFT wordt doorontwikkeld.

15.30 uur              Koffiepauze

16.00 uur              Ariane Tjeenk, klinisch neuropsycholoog- ‘Aan de slag met het werkgeheugen’

Cogmed Werkgeheugen Training is een 5-weekse (thuis)training via de computer met hulp van een coach, voor verbetering van de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen. In deze workshop wordt uitgelegd wanneer een werkgeheugen training zin kan hebben, hoe die wordt uitgevoerd en wat de laatste inzichten zijn op dit gebied.

16.30 uur               Reino Stoffelsen, kinder-en jeugdpsychiater- ‘Medicatie bij ADHD en gedragsstoornissen: mythes en mogelijkheden'

Juist bij de meer ernstige en complexe vormen van ADHD is medicatie vaker geïndiceerd. Er is momenteel veel discussie over dit onderwerp. Wordt er niet te veel medicatie voorgeschreven? Wat zijn de bijwerkingen? Waar kan ik goede informatie vinden om ouders en kinderen voor te lichten? In deze workshop worden deze punten behandeld en bediscussieerd.

17.00 uur               Plenaire afsluiting

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke