3. Dwang, angst en tics - voorzitter Chaim Huyser/ Lidewij Wolters

14.00 uur             Maaike Nauta, GZ-psycholoog:  "Blended" werken bij kinderen en jongeren: het voorbeeld van Dappere Kat bij angststoornissen in onderzoek en praktijk.

Twee jaar geleden werd gezamenlijk een "blended" versie ontwikkeld van "Dappere Kat" voor de behandeling van angststoornissen. Na een reguliere intake en een gezamenlijke face-to-face start kan het kind of de jongere online verder in het programma werken en zijn of haar vorderingen via het programma laten weten aan de behandelaar. Momenteel loopt een onderzoek om de effectiviteit van het programma te evalueren. Hoe ziet zo'n blended behandeling eruit? Wat zijn de eerste ervaringen? Vinden we vergelijkbare effecten ten aanzien van vermindering van angstklachten? In deze presentatie worden voorlopige resultaten en ervaringen gedeeld.

14.40 uur              Lidewij Wolters, GZ-psycholoog i.o. en Vivian op de Beek, psycholoog en onderzoeksassistent:  ‘Vies is niet gevaarlijk…’

In deze presentatie wordt een nieuw ontwikkelde computertraining (Cognitive Bias Modification) voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis gepresenteerd. De training is bedoeld als aanvulling op de cognitieve gedragstherapie en kan thuis (zelfstandig) worden gedaan. Het effect van de training wordt op dit moment onderzocht. Tijdens de presentatie zullen we vertellen over de ontwikkeling van de training, u krijgt een voorproefje  te zien en de eerste resultaten zullen worden getoond.

15.20 uur               Pauze

15.35 uur               Chaim Huyser, kinder- en jeugdpsychiater: PANDAS, zeldzaam of over het hoofd gezien ?

In deze presentatie zal ingegaan worden op de rol van ontstekingen en immunologische reacties bij tics en OCD van kinderen. Begrippen als PANDAS (pediatric autoimmunne neuropsychiatric disorders associated with streptoccocal infections)  en PANS (pediatric autoimmune neuropsychiatric syndromes) zullen in perspectief worden geplaatst en uitleg over de werkwijze van de PANDAS poli worden gegeven. De opzet van de EMTICS studie zal worden gepresenteerd.

16.15 uur              Clarine Corstens, GZ-psycholoog i.o.:  ‘Dwang, de vriendelijke vijand’

Een film over drie jongeren met een dwangstoornis. Deze jongeren hebben intensieve behandeling gevolgd op de dag/nacht afdeling van het DAT centrum. Na de film zal er een overzicht gegeven worden over de opnames op deze afdeling; hoeveel jongeren worden er behandeld, waar komen deze jongeren vandaan, hoe lang duurt de behandeling en wat gebeurd er tijdens een behandeling zijn vragen die behandeld worden.

17.00 uur             Plenaire afsluiting

online ticketverkoop voor zakelijke
 online ticketverkoop voor zakelijke