Hartelijk welkom op de website van

Voorkomen of genezen?

Op 28 oktober 2016 organiseert de Bascule haar jaarlijks wetenschappelijk symposium. Centraal staat reflectie op de prikkelende vraag: “Voorkomen of genezen?”

Wanneer gaat het streven naar voorkomen over in genezen? Waar houdt de pedagogiek op en begint de medische behandeling? Hoe kunnen professionals uit de jeugd- en opvoedhulp, jeugdgezondheidszorg, en de psychiatrie de handen ineen slaan om de ontwikkeling van jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen? Actuele vragen die in deze tijden van transformatie voor alle professionals in het jeugddomein (welzijn, gezondheidszorg, jeugdhulp) dagelijks aan de orde zijn. Hierbij kunnen we niet voorbij gaan aan wat deze keuzes ook betekenen in maatschappelijke termen en kosten.

Tijdens het symposium geven vijf interessante sprekers hun visie op deze vraagstukken: Jo Hermanns, Ramón Lindauer, Arne Popma, Rianne Klaassen en Leona Hakkaart-Van Roijen.

Het symposium staat in het teken van het afscheid van Peter van den Elzen als bestuursvoorzitter van de Bascule. Hij zal in zijn afscheidsspeech ingaan op zijn observaties van het jeugdveld van de afgelopen drie jaar.

Dit symposium is interessant voor medewerkers van gemeenten, zorgverzekeraars, sociale wijkteams, huisartsen, praktijkondersteuners, professionals in de jeugdzorg, GGZ- en andere jeugdhulpprofessionals, jeugdartsen en artsen M&G.

Accreditatie voor deze bijeenkomst is aangevraagd bij : FGzPt, NIP/NVO en VGCT.

Accreditatie voor deze bijeenkomst is reeds toegekend bij Registerplein, ABC1, AbSg en NVvP.

Met vriendelijke groeten,

De symposiumcommissie

api documentatie
 api documentatie