28 oktober 2016

12:30 - 13:00

Inschrijving en koffie

13:00 - 13:10

Opening
Nellieke de Koning

13:10 - 13:40

'De GGZ: zitten blijven of overgaan?'
Een pleidooi voor een community based jeugdhulp.
Jo Hermanns

13:40 - 13:55

Reactie panel van ervaringsdeskundigen (jongeren en ouders) en behandelaren (OKT, jeugdarts, KJP behandelaar)

13:55 - 14:25

'Als opvoeden tekort schiet...'
Gevolgen van vroege traumatisering op de ontwikkeling naar volwassenheid.
Ramón Lindauer

14:25 - 14:35

Reactie panel en discussie

14:35 - 15:00

Pauze

15:00 - 15:30

'Why would I want access to your crappy service?'
Headspace.nl: van kopzorg naar vroeghulp voor jongeren.
Rianne Klaassen & Arne Popma

15:30 - 15:40

Reactie panel en discussie

15:40 - 16:10

Doelmatigheidsonderzoek in de jeugdpsychiatrie; steeds meer volwassen.
Leona Hakkaart-van Roijen

16:10 - 16:20

Reactie panel en discussie

16:20 - 16:35

Pauze en inloop voor genodigden die alleen voor afscheid komen

16:35 - 17:05

Afscheidsrede Peter van den Elzen

17:05 - 17:15

Toespraak Robert Delver (RvC)

17:15 - 18:00

Borrel

api documentatie
 api documentatie