28 oktober 2016

12:30-13:00

Inschrijving en koffie

13:00-13:10

Opening
Nellieke de Koning

13:10-13:40

'De GGZ: zitten blijven of overgaan?'
Een pleidooi voor een community based jeugdhulp.
Jo Hermanns

13:40-13:55

Reactie panel van ervaringsdeskundigen (jongeren en ouders) en behandelaren (OKT, jeugdarts, KJP behandelaar)

13:55-14:25

'Als opvoeden tekort schiet...'
Gevolgen van vroege traumatisering op de ontwikkeling naar volwassenheid.
Ramón Lindauer

14:25-14:35

Reactie panel en discussie

14:35-15:00

Pauze

15:00-15:30

'Why would I want access to your crappy service?'
Headspace.nl: van kopzorg naar vroeghulp voor jongeren.
Rianne Klaassen & Arne Popma

15:30-15:40

Reactie panel en discussie

15:40-16:10

Doelmatigheidsonderzoek in de jeugdpsychiatrie; steeds meer volwassen.
Leona Hakkaart-van Roijen

16:10-16:20

Reactie panel en discussie

16:20-16:35

Pauze en inloop voor genodigden die alleen voor afscheid komen

16:35-17:05

Afscheidsrede Peter van den Elzen

17:05-17:15

Toespraak Robert Delver (RvC)

17:15-18:00

Borrel

e ticketverkoop
 e ticketverkoop