Professor Jo Hermanns, hoogleraar pedagogiek aan de UvA en belangrijk inspirator voor de transformatieplannen van de regio Amsterdam zal zijn visie geven op hoe opvoeden en behandelen hand in hand kunnen gaan en hoe ouders en kinderen optimaal ondersteund kunnen worden.

Professor Ramón Lindauer, hoogleraar/ afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie bij het AMC en kinder- en jeugdpsychiater bij het Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule zal ingaan op de gevolgen van trauma op de vroege kinderleeftijd en de gevolgen van wel of niet behandelen.

Professor Arne Popma, hoogleraar kinderpsychiatrie en afdelingshoofd VUmc en dr. Rianne Klaassen, kinder- en jeugdpsychiater van de Bascule geven een mooi voorbeeld hoe een relatief eenvoudige interventie op jonge leeftijd grote gevolgen kan hebben voor het leven van jong volwassenen.

Dr. Leona Hakkaart-van Roijen, Associate professor Health Economics and Health Technology Assessment, institute for Medical Technology Assessment (iMTA), Erasmus University Rotterdam (EUR), zal ingaan op de kosten van kinderpsychiatrische stoornissen en de baten van behandeling voor de maatschappij.

Peter van den Elzen is voorzitter van de raad van bestuur van de Bascule sinds november 2013 en zal tijdens het symposium het stokje overdragen aan Nellieke de Koning.

Chaim Huyser, geneesheer-directeur van de Bascule zal uw dagvoorzitter zijn.

Panel van ouders, jongeren, hulpverleners vanuit de OKT, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters.

event info app
 event info app