Basiscursus atriumfibrilleren - Sassenheim

Basiscursus atriumfibrilleren - Sassenheim

Scholing atriumfibrilleren - Sassenheim

De projectgroep Atriumfibrilleren (Alrijne Ziekenhuis, LUMC, Knooppunt Ketenzorg/NZLO, Zorg en Zekerheid) is verantwoordelijk voor de implementatie van de regionale transmurale afspraken atriumfibrilleren in Zuid-Holland Noord. 


Noot: om aan deis te voldoen en in aanmerking te komen voor vergoeding voor atriumfibrilleren dienen 1 huisarts en 1 praktijkondersteuner van een praktijk geschoold te zijn op atriumfibrilleren. 
 

Doelgroep    
De scholingen worden gegeven voor huisartsen en praktijkondersteuners die zijn verbonden aan het Knooppunt Ketenzorg.
 

Wat is de doelstelling van de scholing?
De scholingen hebben als doel kennis te nemen van de RTA atriumfibrilleren
(opsporen, doorverwijzen, therapie en controles).
Nadruk wordt gelegd op de redenen voor overleg tussen POH en huisarts en overleg tussen huisarts en cardioloog. Verder wordt ingegaan op de wijze van declareren van de controles van patiënten met atriumfibrilleren en op het meten van de kwaliteit van deze controles.
 

Trainers

  • Charles Kirchhof, Cardioloog
  • Huug van Duijn , Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

 

Accreditatie
De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor POH-S.
De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor Verpleegkundig Specialisten.
De scholing is geaccrediteerd 2 punten voor huisartsen.
 

Aangepaste kosten 
©aliber/ROHWN leden kunnen via info@sso-caliber.nl een kortingcode aanvragen voor het aanmelden. ©aliber/ROHWN leden ontvangen een korting van 50% op de aanmeldkosten. 
 

Na de scholing
Neemt uw praktijk of gezondheidscentrum met minimaal één huisarts en één POH deel aan de scholing, dan is het mogelijk om daarna het verrichtingentarief atriumfibrilleren bij Zorg en Zekerheid te declareren. Door dit te doen gaat u ermee akkoord dat de projectgroep ten behoeve van de atriumfibrilleren pilot anoniem en op groepsniveau uw data over atriumfibrilleren mag monitoren.
Afgesproken is dat de cardiologen vanaf 1 januari 2019 patiënten, die daar voor in aanmerking komen, terug gaan verwijzen naar de eerste lijn. Meer toelichting hierover volgt op de avond zelf.

 

Attentie!!!
No show; bij no-show kunnen de gemaakte kosten niet retour gestort worden naar de deelnemer. 

€ 50,00

Totaal: € 50,00

ticketregistratie
 ticketregistratie