Welkom

Hartelijk welkom op de evenements-website van de ROHWN.

Nascholing: Basiscursus ECG (Electrocardiografie)

Doelgroep:
Huisartsen en praktijkondersteuners aangesloten bij de ROHWN.

Omschrijving:
Deze cursus is in opzet zoveel mogelijk gericht op de dagelijkse praktijk en wil zoveel mogelijk handvatten aanreiken voor een snelle en eenvoudige interpretatie van het ECG.
 

Leerdoelen:
De basiskennis wordt bekend verondersteld maar we nemen samen de onderdelen van het ECG door.  We zullen een en ander opfrissen voor praktische toepassing. Bij het beoordelen wordt een systematische volgorde aangeleerd. Men kan dan al snel veel meer dan de computer. Met behulp van oefen ECG’s en casuïstiek zal het lesmateriaal doorgenomen worden.

Triage op vitale risico’s valt en staat overigens op de klinische blik: bij een hemodynamisch instabiele patiënt dien je eerst adequate hulp te verlenen en regelen, daarna komt pas de ECG diagnose.

 

De nascholing wordt verzorgd door:

Dr. van Duijn, kaderhuisarts Hart en vaatziekten en Dr. Römer, cardioloog.

 

U kunt  zich onder het volgende kopje aanmelden voor dit evenement.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

ROH West-Nederland

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie