Bedrijfsvoering en Transities

Bedrijfsvoering en Transities

Binnen onze eigen gemeente en regio zijn we volop bezig met de voorbereiding op de drie decentralisaties. We krijgen een uitgebreid en complex takenpakket op ons bord ten aanzien van arbeidsmarkt, zorg en jeugd. De drie decentralisaties vragen elk een eigen aanpak en integratie binnen onze uitvoering naar burgers en instellingen toe.

De uitvoering van de decentralisaties gaat verder dan de inhoudelijke uitvoering en raakt onze gehele organisatie waaronder dienstverlening, finance en control, informatievoorziening en inkoop. De tijd tussen wetgeving en implementatie van de nieuwe taken is ongekend kort.

Met dit seminar willen we graag een beeld geven van vernieuwende inzichten, best-practices die al elders in het land zijn vorm gegeven, op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering . Daarnaast willen we ook gebruik maken van de kennis van het kwaliteitsinstituut KING, in samenwerking met de departementen. Met dit seminar willen we echter ook inspireren met al uitgewerkte plannen en samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van bedrijfsvoering en organisatie.

jouw online aanmeldformulier
 jouw online aanmeldformulier