SineFuma 2Stop! 1:1 Begeleiding basis Stoppen met Roken

SineFuma 2Stop! 1:1 Begeleiding basis Stoppen met Roken

‘Het ging heel goed, ik rookte al 3 dagen niet. Maar ja, toen kreeg ik ruzie met mijn man. Het eerste wat ik deed was een sigaretje opsteken….’

In het kort
In deze scholing leren de deelnemers hoe men patiënten begeleidt naar een rookvrije toekomst. Ze krijgen in deze scholing een kant en klaar stappenplan. Deze structuur geeft aan wat er per gesprek besproken wordt om rokers op een verantwoorde manier te begeleiden naar een rookvrij leven. Door middel van praktijkvoorbeelden leert men te reageren op bijvoorbeeld bovenstaande vraag. Na afloop van de training bent u in staat de patiënten face-to-face en/of telefonisch te begeleiden. 


Voor wie
Deze scholing is geschikt voor zorgprofessionals die specifiek hun kennis en kunde van individuele begeleiding willen opfrissen of aanleren. 

Kwaliteitsregister Stoppen met Roken
Alle zorgverleners die in het landelijke kwaliteitsregister stoppen met roken willen komen dienen rookstopbegeleiding te geven conform o.a. de richtlijn tabaksverslaving (2016), de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019).

Zorgverleners die niet (meer) in dit kwaliteitsregister zitten, kunnen met een combinatie van deze scholing en de scholing “Hulpmiddelen Basis”, zich (opnieuw) laten registreren. Voorwaarde hierbij is wel dat men een bewijs van een opleiding/cursus voor Motiverende Gespreksvoering kan overleggen bij het Kwaliteitsregister voor stoppen met roken.

Leerdoelen
De deelnemer (onderdeel rookpreventie):

 • Is op de hoogte van de inhoud van de richtlijnen en afspraken van stoppen met roken zorg in Nederland en kan deze terugvinden
 • Beseft dat iedere zorgverlener van een stopper een taak heeft binnen de integrale stoppen met roken zorg
 • Is op de hoogte van het feit dat en hoe de stoppen met roken zorg (deels) wordt vergoed
   

De deelnemer (onderdeel rookverslaving):

 • Weet dat roken een verslaving is en niet alleen een ongezonde gewoonte of leefstijl
 • Beseft en weet wat voor toevoegingen de sigaret bevat die zorgen dat je snel verslaafd raakt aan nicotine en dat dit het stoppen extra moeilijk maakt
 • Beseft het belang van het (h)erkennen van ontwenningsverschijnselen en andere gevolgen van het stoppen
   

De deelnemer (onderdeel individuele begeleiding):

 • Heeft een heldere structuur van gesprekken als houvast voor individuele stoppen met roken begeleiding
 • Kan de mate van verslaving bij een roker vaststellen
 • Kan begeleiding aanbieden en registeren (dataverzameling)
   

Accreditatie
Al onze bij- en nascholingen zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, de NVvPO en de V&VN met 3 punten.

Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

€ 50,00

Totaal: € 50,00

registratiesysteem
 registratiesysteem