Welkom

Het Leer- en Ontwikkelplein nodigt je uit voor het congres:

 “Beleidsmethoden van de toekomst”

een brug slaan naar de samenleving

 

Met de ogen van nu wordt de wereld in de jaren 50 en 60 als overzichtelijk gezien, zowel voor burgers, ondernemers als beleidsambtenaren. De wereld is sindsdien veranderd door technische en sociale veranderingen met onder meer internet, individualisering en globalisering. Meer actoren kunnen invloed uitoefenen op beleidsontwikkelingen van overheden. Dit vraagt om nieuwe vormen van beleidsontwikkeling. Ook het nieuwe kabinet onderkent dat en stelt in het regeerakkoord:

Een open en levendig maatschappelijk en politiek debat is van vitaal belang voor onze democratie. Dat debat hoort middenin de samenleving plaats te vinden en bij voorkeur niet in de rechtszaal.”

Tijdens dit congres komen conceptuele inzichten en praktijkkennis aan bod, een update van de laatste ontwikkelingen over het in de praktijk toepassen van open beleidsaanpakken.

Het programma  bestaat uit een plenair onderdeel met een aantal sprekers, waaronder de minister van OCW, mw. mr. drs. I.K. van Engelshoven (Ingrid)  en de SG van SZW, mw. drs. L. Mulder (Loes). Er worden vervolgens diverse workshops over interactieve methoden/cases aangeboden.

Aanmelden
Voor meer informatie over het programma, de workshops en aanmelding, zie links het menu.


 

 

 

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen