aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Bestuursinformatie borrel

De wereld verbeteren? Totale vrijheid? Je eigen baas zijn? Hoe zie jij ondernemerschap?

Ondernemers hebben passie, lef en doorzettingsvermogen. Het zijn denkers, doeners en vernieuwers. Iedereen kan ondernemer zijn. JIJ ook! En nog mooier; JIJ kan dit in iedereen naar boven brengen! YES!Delft Students zoekt namelijk een nieuw bestuur.

Ben jij bereid om je een jaar lang in te zetten voor ondernemerschap? Durf jij de kansen die dit bestuur biedt, aan te grijpen? YES!Delft Students te laten groeien? Je omgeving te motiveren om levens te veranderen, nieuwe banen te creëren en technische innovaties te lanceren?

Als je meer wil weten over dit jonge en groeiende bestuur, kom dan naar de informatieborrel vanaf 17.00 uur op donderdag 7 maart. Hier zullen we je vertellen over alles wat een jaar bestuur van YES!Delft Students jou te bieden heeft! Meld je hier aan. Als je vragen hebt, stuur gerust een mailtje naar pien@yesdelft.nl!

Met vriendelijke groeten,

YES!Delft Students

qr code scannen
 qr code scannen