Kijk op onze website om het programma met beschrijvingen van de alle sessies bekijken.

Best Value the next step; bewustwording, actualisering en professionalisering.

Woensdag 13 april

8.30

9.15

Ontvangst en registratie

9.15

11.00

Plenaire sessies

  • Keynote  Organizational Behaviour Management en Best Value door Marius Rietdijk
  • Keynote Best Value: de nieuwste inzichten en presentatie nieuwe boek door Jeroen van de Rijt en Wiebe Witteveen

11.00

11.30

Pauze

11.30

12.30

Parallelle tracks serie 1

 

 

1.1 Hoe ga je om met een conflict tijdens de uitvoeringfase (en hoe kan je deze situatie voorkomen)? Door Marloes Vogels (InVIA Advies) en Martine van Gool (Gemeente Amsterdam, voorheen Provincie Noord Holland)

 

 

1.2 De achterkant van het gelijk door Marc Gillissen (IHC Offshore & Marine B.V.)

 

 

1.3 Best Value & Meerjarig onderhoud: werkplezier, prestaties, trots! Door Huub de Lange, Johannes Hiemstra (RWS) en Joost Bos (Gebr. Van Kessel)

 

 

1.4 Best Value Argumentatie: Handreikingen uit de argumentatieleer voor inschrijvers en beoordelaars door Leon Laureij (Scenter)

 

 

1.5 Toepassen van informatiemanagement technieken om prestatie-informatie te achterhalen door Carlita Vis (Mobilis | TBI), Sicco Santema en Tijl de Jonge (en TU Delft )

 

 

1.6 Workshop Organizational Behaviour Management door Marius Rietdijk

12.30

13.30

Lunch

13.30

15.00

Parallelle tracks serie 2

 

 

2.1 Van ‘core team’ naar Best Value organisatie, hoe veranker je BV in een grote organisatie door Pascal Gerits en Wouter Smits (Rijkswaterstaat)

 

 

2.2 Best Value 2.0: Best Value door de keten door Peter Dohmen (Zilveren Kruis) en Jeroen van de Rijt (Best Value Group)

 

 

2.3 Workshop: Selectie en voorbereiding sleutelfunctionaris door Grietsje van der Heide en Klaas de Haan (Antea Group)

 

 

2.4 Wetenschap en onderzoek

 

 

2.5 Lessons learned bij toepassing van Best Value in IT sourcing.door Arno Hiemcke en Michel Prigge (Quint Wellington Redwood)

 

 

2.6 Houding en gedrag van een Best Value adviseur door Klaas Koster (Feedback Training & Consulting), Jelle Wenselaar en Roos de Ruiter (Het NIC)

 

 

 

15.00

15.30

Pauze

15.30

17.00

Parallelle tracks serie 3

 

 

3.1 Ketensamenwerking door Sicco Santema (Scenter en TU Delft)

 

 

3.2 Best Value Samenwerken voor Daphne Schippers! door Gosewyn Bos en Jaap Schuurman (Antea Group), Lomme Siebenga van Siebenga Advies en Christiaan ter Bogt en Gard van Hulzen (Kragten Advies)

 

 

3.3 De theorie in praktijk, wat er komt kijken bij een succesvolle concretiseringsfase door Tim Snippert & Wouter Smits (Rijkswaterstaat)

 

 

3.4 De vitaliteitsaanjager door Wilga Janssen (De Kunst van Anders) en Hildegonde Mostert (PRCL)

 

 

3.5 Best Value & Projectmanagement: concrete lessen uit 13 Best Value projecten door Marcus van der Ven (RHDHV)

 

 

3.6 Best Value Legal door Elise Palm, Pieter Stuijt, Mark Birnage (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) en Jannie Koster

 

 

3.7 Best Value projecten door Piet Ackermans en Klaas de Haan (Antea Group)

17.00

18.00

Conferentieborrel

18.00

20.00

Conferentiediner

 

 

 

Donderdag 14 april

8.15

9.00

Ontvangst en registratie

9.00

9.45

Ledenvergadering

9.45

10.30

Keynote Best Value en ketensamenwerking door Stephan Zeegers

10.30

11.00

Pauze

11.00

12.15

Parallelle tracks serie 4

 

 

4.1 Het omgaan met en voorkomen van bezwaren; Ervaringen uit het project “Fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht” door Anne Altena (Provincie Utrecht) en Jeroen van de Rijt ( Best Value Group)

 

 

4.2 Wetenschap en onderzoek

 

 

4.3 De vitaliteitsaanjager door Wilga Janssen (De Kunst van Anders) en Hildegonde Mostert (PRCL)

 

 

4.4 Best Value houding en gedrag door Bartele Kiestra (ProRail)

 

 

4.5 Best Value Schoonmaak door Jannie Koster (Consistender), Geesje Westra (Pompeblêd) en Robin Rollema (CSU)

 

 

4.6 Het Best Value groeimodel voor aanbieders: weet waar je staat door Daniela Verheul en Niels Verlaan (Best Value Experts)

12.15

13.15

Lunch

13.15

14.30

Parallelle tracks serie 5

 

 

5.1 Workshop: Het Best Value Lagerhuis  door Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân) en Jasper Flapper (Antea Group)

 

 

5.2 Snellere, betere en goedkopere ICT door focus op kernactiviteiten onderwijs door Jeroen Langestraat (projectmanager HAN), Peter Ran (projectmanager Trajectplanner) en Wiebe Witteveen (Best Value Group)

 

 

5.3 Best Value in de uitvoering: De geleverde kwaliteit controleren zonder controle, kan het? door Johannes Hiemstra en Joost Jansen (Rijkswaterstaat)

 

 

5.4 Strategie en ontwikkeling van de Best Value organisatie door Mikolaj Fiksinski, Roland Vincent en Leon Laureij (Scenter)

 

 

5.5 Bewustwording van meerwaarde door Christianne van Rijn (Gemeente Amsterdam) en Eric Sens (Firma Deudekom BV)

 

 

5.6 Best Value onder de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen door Job Velthuizen (Ten Holter Noordam advocaten)

14.30

15.00

Pauze

15.00

16.15

Parallelle tracks serie 6

 

 

6.1 Hoe creëer je oplossingsruimte voor de markt als de opdracht door je interne klanten en stakeholders al is dichtgetimmerd? Door Johannes Hiemstra en/of Wouter Smits (Rijkswaterstaat)

 

 

6.2 Wie is nou de expert? Toepassing van Best Value bij de ontwikkeling van Lelystad Airport door Peter Mustert (Schiphol) en Jeroen van de Rijt (Best Value Group)

 

 

6.3 Met Best Value meer winnen en verdienen door Oscar Kerkhoven en Marcus van der Ven (RHDHV)

 

 

6.4 Hoe begeleid je een Best Value aanbesteding? door John Jonkhout (Holland Casino)

 

 

6.5 Jong BVNL door Marleen Aarts (Antea Group en Jong BVNL)

 

 

6.6 Nooit op zwart.. Best Value aanpak op een bedrijfskritisch vraagstuk, processen van de leverancier ondergeschikt aan die van de klant. Wencke Heijblok (Best Value Group)  

16.15

17.00

Plenaire afsluiting keynote Bjorn Kuipers

17.00

18.00

Conferentieborrel

 

** Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

inschrijven facebook event
 inschrijven facebook event