Ron Roozendaal is directeur Informatiebeleid en CIO van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als directeur is hij onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het Informatieberaad, waarin zorgveld en VWS samen afspraken maken over informatievoorziening in de zorg. Ook is hij verantwoordelijk voor het informatiebeleid voor de zorg (denk aan informatieveiligheid, big data en cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling). Als CIO ondersteunt hij beleidsvorming met advies over informatievoorziening en begeleidt en toetst uitvoeringsprogramma’s. Ron studeerde Bestuurlijke informatica en Psychologie en werkte eerder bij ondermeer het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. 

 

Bart Geerts is anesthesioloog-intensivist en klinisch farmacoloog. Hij werkt als cardio-anesthesioloog in het AMC. Ook werkt hij een dag in de week bij Scyfer, een deep learning spinoff van de UvA. Daarnaast doet hij onderzoek naar peri-operatieve optimalisatie en cardiovasculaire fysiologie met andere afdelingen, nationale en internationale partners. In toenemende mate richt dit onderzoek zich op grotere datasets om voorspellingen en decision-support oplossingen te maken voor patiënt en medische professional.

 

Ik ben Egge van der Poel, Data Scientist. Ook wel bekend als (big) data doctor. Ik programmeer zelf en  adviseer over (strategische) data analyse issues. Verder geef ik colleges en lezingen over Big Data en voer ik Quick Scans uit.Ik heb een ruime ervaring in verschillende sectoren, maar de zorg heeft mijn speciale aandacht en interesse.

 

Theo Hooghiemstra is van achtergrond bestuurskundige en jurist, gespecialiseerd in gezondheids- en privacy/ICT-recht. Hij werkte achtereenvolgens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Nictiz, HEC/PBLQ, als directeur van de RVZ / RVS en is sinds maart 2016 weer terug bij PBLQ als principal consultant en manager advies. Hij is o.a. co-auteur van het handboek van de SDU over de Wbp (straks AVG), lid van de Commissie van Deskundigen voor Toezicht op de Elektronische Toegangsdiensten en rondt een proefschrift af over het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in het licht van big data

 

Nuray Gokalp has a passion for innovation, technology, culture, and many more topics. She finished her Master of Science (MSc) degree in Computer Science at the University of Amsterdam (UvA). Nuray’s thesis “Multimodal, Affective, and Intelligent Human-Computer Interaction” combined her passion for technology and innovation.

 

Martijn Schut is universitair docent health data science bij medische informatiekunde in het AMC. Zijn onderzoek richt zich op data-gedreven analyse methoden voor data mining en machine learning in de gezondheidszorg. Hij ontwikkelt medische predictiemodellen en systemen voor klinische beslissingsondersteuning. Dr. Schut is mede-auteur van meer dan 40 peer-reviewed wetenschappelijke publicaties. Hij neemt regelmatig deel aan publiek-private samenwerkingsprojecten, onder andere met het het landelijk parket en verscheidene ministeries. Voorheen is hij verbonden geweest aan PwC advisory waar hij zich toelegde op data science en analytics bij forensic services. Martijn heeft een MSc in kunstmatige intelligentie (1998) en een PhD in informatica (2001).

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren