Welkom


Hartelijk welkom op de website van het (Big) Data Festival van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hier kunt u informatie vinden over het programma van het (Big) Data Festival. Verder kunt u zich hier aanmelden voor dit evenement en routeinformatie inzien.

Gebruik het menu links voor deze functionaliteiten.

Met vriendelijke groeten,

Team Anders Omgaan Met Data

 

Stands op de Kennis- en Innovatiemarkt


Alterra
Het expertisecentrum Kwaliteit van ruimtelijke data is onderdeel van Wageningen-UR, Alterra en houdt zich bezig met data kwaliteit. Big data is een Buzz woord en wordt als een veelbelovend fenomeen neergezet. Recent wordt echter duidelijk dat (onbekende) kwaliteit een beperkende rol kan spelen in het gebruik ervan. Kleine fouten kunnen uitvergroot worden naar inefficiënte processen en grote (financiële) verliezen. Het is van belang om grip te krijgen op de kwaliteit van Big data. Een beter inzicht in kwaliteit van big data en hoe daarmee om te gaan zal het gebruik van big data bevorderen. De traditionele aanpak van kwaliteit beschrijven van een ruimtelijke dataset aan de hand van een aantal kwaliteitsprincipes gaat niet meer op bij Big Data, maar hoe moet er dan omgegaan worden met kwaliteit bij Big data? Hier willen we met u graag over van gedachten wisselen.


Kadaster Experience
De Kadaster Experience is een futuristisch commandocentrum waar bezoekers interactief, gebruik makend van de Kinect-techniek van de Xbox, de wereld van geo-data kunnen beleven bij het beantwoorden van ruimtelijke vraagstukken.”


Ministerie IenM BGT en Kadaster
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. Op 1 januari 2016 is de Wet BGT in werking getreden.

In de Kadaster / BGT stand worden onderdelen van de Proeftuin getoond. Het is de omgeving bij het Kadaster om snel in samenwerking met anderen nieuwe concepten te prototypen en te realiseren, met een open experimenteer- en een ontwikkelomgeving. Een voorbeeld hiervan is het BGT Terugmeldsysteem. Ook worden voorbeelden getoond van demo’s die ontwikkeld zijn over de Omgevingswet en Big Data.


KNMI
Het KNMI brengt:

WOW-NL is hèt crowdsourcing project voor weerwaarnemingen. WOW-NL is onderdeel van een wereldwijd netwerk met 7600 stations in 216 landen.
Het KNMI DATA LAB is een proeftuin voor big-data projecten en richt zich op interne samenwerking.
OMI &TROPOMI  doen satellietwaarnemingen en meten de wereldwijd de luchtkwaliteit.


Geodan
Geodan is zeer ervaren in het benutten van geospatial intelligency; met behulp van veel, complexe en big data kunnen we uiteenlopende ruimtelijke vraagstukken beantwoorden. Door middel van gespecialiseerde analyses en visualisaties genereren wij een geografisch, ruimtelijk en tijdgebonden context waaruit de samenhang tussen verschillende factoren en processen naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van data uit sensor netwerken, demografische gegevens en satellietbeelden. Door bedrijfsgegevens en data uit diverse bronnen op inzichtelijke wijze samen te brengen, realiseren wij toepassingen die leiden naar een slimme toekomst. Zo kwam bijvoorbeeld Nederland in Minecraft tot stand en ontwikkelen we tools voor zon- en windanalyses en de energietransitie.


Serious Gaming
The Marine Spatial Planning (MSP) Challenge 2050 is a computer supported simulation-game that gives maritime spatial planners insight in the diverse challenges of sustainable planning of human activities in the marine and coastal ecosystem.

The player’s challenge is:

“Achieve Good Environmental Status (GES) and a prospering blue economy for the North Sea in 2050 by taking measures for the EEZ of your country, using the instruments of Marine / Maritime Spatial Planning and with a specific eye onto European guidelines and international consultation.

Make a (draft) integrated Marine/Maritime Spatial Plan (MSP): define its planning horizon, indicate the various spatial functions and present a limited set of (inter)national policy guidelines that will enforce the MSP.”

 

why play the game?

The objective of the simulation-game is to significantly contribute to policy learning and international planning practices with regard to integrated (eco-based) Marine Spatial Planning. The game makes players try, experience failure and success, and reflect upon questions such as:

  • What are possible futures for the North Sea (2050)?
  • What are important indicators for the effectiveness of MSP, and how do we monitor them?
  • Where are the significant conflicts and trade-offs among competing economic activities?
  • Where and how can economic activities be combined or integrated?
  • Where are the cumulative effects of economic activities upon marine ecology?
  • What is the role of digital data and interactive planning tools in MSP?

 

De ultieme droom van de makers is een volledig functioneel Digitaal Aquarium, waarin alle data en informatie beschikbaar is voor scenario building. Dus de geografische, fysische, economische en ecologische data, data over klimaat, het voedselweb en pressiefactoren van menselijke activiteiten. Een dynamisch model dus, dat meer is dan de 365 meer statische datalagen die anno 2016 al in Maritieme Ruimtelijke Planning worden gehanteerd.


RIVM & ANK
Voor informatie over alle data die het RIVM verzamelt, bewerkt, deelt en wil gaan delen. Denk aan gegevens over de omgeving, luchtkwaliteit, de gezondheid van de Nederlandse bevolking, vaccinatiegraad en het voorkomen van ziekten. En voor initiatieven om de burgers in te zetten als bron van kennis en informatie. iSPEX: fijnstofmetingen via de iPhone.

Natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht zijn de basis voor ons bestaan en onze economie. Huidige productiemethoden putten dit natuurlijk kapitaal uit, in Nederland en elders in de wereld. Burgers, bedrijven en overheden beseffen dit zich steeds beter en willen hier verandering in brengen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) brengt het natuurlijk kapitaal in kaart en maakt zo de waarde van ecosystemen voor de economie inzichtelijk. Met ANK willen we besluitvorming over het duurzaam gebruik van het natuurlijk kapitaal
ondersteunen. Kom langs om kennis te maken met het platform ANK en om de ecosysteemdiensten op interactieve kaarten te bekijken.


Deltares
Bij de Deltares stand wordt dataverwerking en visualisatie binnen het Deltares kennisdomein (toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond) getoond. Hiervoor nemen ze 2 resultaten mee:
1. Visualisatie AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) pointcloud data gecombineerd met Google Earth
2. Uit het Circle project (Critical Infrastructures: Relations and Consequences for Live and Environment) nemen we een toepassing mee waarmee interactief de effecten van een overstroming op een (3D) kaart getoond worden. Deze toepassing combineert expertkennis en modeluitvoer met open data.


Big Data Value Center – TNO
Het Big Data Value Center (BDVC) is een toepassingscentrum voor big data vraagstukken. De organisatie is aanjager en agendasetter van datagedreven innovatie voor het MKB en de publieke sector om te komen tot een big data strategie en vervolgens ook uitgewerkte oplossingen. Het BDVC zal tijdens de Kennis- en Innovatiemarkt voorbeelden laten zien van Handson-sessies met data van de publieke sector en het MKB. www.bdvc.nl

Het Big Data spel

Data-gedreven innovaties spelen zich vaak af in een netwerk van dataleveranciers, dienstverleners, gebruikers en belangengroepen. Zo’n ecosysteem heeft een eigen dynamiek, die al snel vrij complex kan worden. Op basis van diverse casussen uit de praktijk heeft TNO een serious game ontwikkeld om dit te ervaren én om dit verder te bestuderen. In de presentatie zal TNO de achtergronden bij het game uitleggen en laten zien wat daar de praktische betekenis van is.

 

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft een schatkamer aan data. Deze zijn ingewonnen voor een bepaald doel voor onze primaire processen. Maar uit al deze gegevens is nog méér informatie te halen, wanneer we er op een andere manier naar gaan kijken en de data over verschillende onderwerpen gaan combineren.

 

In het Data- en Innovatielab experimenteren we met vernieuwende analyses op onze eigen data en met Big Data analyses op eigen en externe data. Die experimenten voeren de IV’ers en de RWS-business samen onder begeleiding uit. Daarnaast besteden we aandacht aan het begrijpelijk communiceren – visualiseren – van zowel onze data als de uitkomsten van onze analyses. En tenslotte kunnen ook innovaties die niet per se data-gedreven zijn in het Data- en Innovatielab worden getest en getoond. Zoals bijvoorbeeld virtual reality toepassingen en inspecties met drones.

draaiboek template dit heb je nodi
 draaiboek template dit heb je nodi