Wat is big data en wat kunnen we er als IenM mee? Laat u op het (big) Data Festival op 21 januari 2016 inspireren door mogelijkheden, vraagstukken en voorbeelden!Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Zo kunt u inspirerende lezingen en workshops bijwonen, is er een Kennis- en Innovatiemarkt waar u kennis kunt maken met dataontwikkelingen binnen IenM-onderdelen en andere organisaties, worden er innovatie projecten gepitcht, kunt u vragen stellen aan de datatherapeut en –scheidsrechter en is het zelfs mogelijk om een data scientist te winnen om uw eigen vraagstuk op te lossen!De informatie over de workshops, lezingen en de deelnemers aan de kennis- en innovatiemarkt volgen spoedig. Tevens zult u nog benaderd worden om een keuze te maken uit het aanbod aan parallelle sessies.

De dagvoorzitter van het (big) Data Festival is Floris Alberse.

 

Sessie 1

1. Workshop Crash course open en big data recht, gegeven door The Green Land
Spreker: Marc de Vries

Wil je aan open en big data doen maar ben je bang voor de juridische boeman? Kom dan vooral naar de crash course open en big data recht alwaar Marc de Vries - partner The Green Land - in een therapeutische en zeer interactieve sessie je over al je angsten heen helpt. Vraag niet hoe het kan, profiteer ervan!


2. Expeditie NL - Grasduinen in de digitale delta, gegeven Geonovum
Sprekers: Ine de Visser en Thijs Brentjens

Of je nu wilt weten waar de meeste bejaarden wonen of liever ziet waar je het beste ooievaars kunt spotten… In deze sessie laten we je zien hoe je kunt putten uit de grote hoeveelheid geo-informatie die Nederland rijk is. En hoe je daar meer mee kunt doen dan alleen een kaart maken. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar adressen rond een verontreinigd gebied om ze voor een voorlichtingsbijeenkomst aan te schrijven? Het is met een muisklik te regelen. In deze workshop laten we je kennis maken met de grote pool aan geo-informatie die ons land vrij beschikbaar stelt. We vertellen je hoe deze pool tot stand is gekomen, hoe big data standaarden het gebruik ervan ondersteunen en we laten je natuurlijk graag ook zelf aan de knoppen zitten.


3. The Hague Center for Strategic Studies (HCSS)
Spreker: Stephan de Spiegeleire

Beschrijving volgt spoedig


4. Kadaster


Het data platform van de toekomst
Maatschappelijke veranderingen zoals toenemende openheid en samenwerking vragen dat geo-data beter aansluiten bij web-standaarden en bij voorkeur bij de bron blijven. Het Kadaster speelt hier op in met de ontwikkeling van een innovatief data platform gebaseerd op Linked Data. Hierdoor worden de geo-basisregistraties en overige geo-datasets gemakkelijker bruikbaar voor de niet geo-professional.

 

Hoe goed is de BAG?
In opdracht van het BAG BAO, voert het Kadaster kwaliteitscontroles uit op de gegevens in de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Hiervoor is het kwaliteitsdashboard BAG ontwikkeld

 

5. Belastingdienst van de toekomst
Spreker: Bert Uffen

De Belastingdienst en data: een onlosmakelijke relatie. Het werd in de loop der jaren echter duidelijk dat die enorme hoeveelheid data veel beter ontsloten moest worden om meer waarde voor de uitvoering te genereren. Tot voor kort zat deze data veelal 'verstopt' in heel veel verschillende systemen. Enkele jaren geleden is gestart met een, zeker voor overheidsbegrippen, revolutionaire aanpak om de volle waarde van deze schat aan informatie te ontginnen. Daarbij worden de modernste data analyse technieken ingezet. Doel is een substantieel hogere belastingopbrengst, substantieel lagere uitvoeringskosten en een duidelijke verbetering van klant- en medewerkertevredenheid. De eerste resultaten zijn zo veelbelovend, dat deze ontwikkeling de draaggolf is voor de ingezette verandering die zal leiden tot de Belastingdienst van de toekomst.Sessie 2

1. Privacy & Data, gegeven door Kenniscentrum Open Data
Spreker: Hendrik Ploeger

De big data revolutie zal ons wereldbeeld compleet veranderen. Een risicoloze samenleving ligt in het verschiet. Kunnen de huidige juridische fundamenten deze maatschappij van 2050 wel dragen? In deze workshop zal prof Ploeger van het Kenniscentrum Open Data u meenemen in de juridische context van deze nieuwe wereld. Hoe ziet de wereld in 2050 er uit en wat gaat u daaraan bijdragen? De cruciale vraag is: hoe goed is uw organisatie voorbereid op de eisen die aan uw data worden gesteld?


 

2. Het Big Data Spel, gegeven door  TNO
Spreker: Freek Bomhof

Data-gedreven innovaties spelen zich vaak af in een netwerk van dataleveranciers, dienstverleners, gebruikers en belangengroepen. Zo’n ecosysteem heeft een eigen dynamiek, die al snel vrij complex kan worden. Op basis van diverse casussen uit de praktijk heeft TNO een serious game ontwikkeld om dit te ervaren én om dit verder te bestuderen. In de presentatie zal TNO de achtergronden bij het game uitleggen en laten zien wat daar de praktische betekenis van is.3. Nationaal Water Model: het combineren van data en modellen , gegeven door Rijkswaterstaat
Sprekers: Mark Bruinsma en Jeroen Ligtenberg

Het Nationaal Water Model geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. Dit is hard nodig, want onze delta is kwetsbaar voor zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren, maar ook extreme droogte kan in de toekomst schadelijke gevolgen hebben voor natuur en economie. Voor waterveiligheid, zoetwater en voor waterkwaliteit ligt een groot aantal lange termijn doelen waarvoor geldt dat nú beleid nodig is. Door bestaande modellen en data te koppelen aan de toekomstscenario’s van het KNMI en PBL ontstaan basisprognoses die een doorkijk bevatten naar Nederland in 2050 en 2085. In deze workshop ontdek je wat het Nationaal Water Model is, hoe het werkt, welke data er beschikbaar komen, wat je hier mee kunt en tot slot: welke mogelijkheden bieden de basisprognoses voor jouw organisatie?


4. Kadaster Proeftuin

De kracht van de BGT en haar ‘crowd’
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de meest gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland. Van hekje tot bosgebied: alles wordt nauwkeurig vastgelegd en voor iedereen beschikbaar gesteld als open data. En binnenkort kan iedereen ook meehelpen om de kwaliteit van de BGT te verbeteren, dankzij het laagdrempelige terugmeldsysteem ‘Verbeter de kaart’. In deze sessie laten we zien waarvoor je de BGT kan gebruiken en hoe je kan helpen met verbeteren!

 

Big Data: doen wat je altijd deed, maar dan beter met meer data
Het fenomeen Big Data is in 2015 onderzocht voor de situatie van het Kadaster. Een groot aantal akten uit het openbaar register zijn doorzoekbaar gemaakt. Een professioneel lab geeft ons de mogelijkheid om op te schalen naar miljoenen akten. Met deze data-verzameling en geavanceerde vraagtechnieken zijn we in staat om antwoorden te geven op concrete casussen uit de praktijk van het Kadaster. In co-creatie met een team van de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om relevante informatie over erfdienstbaarheden via deze technieken te ontsluiten.

 

Kadaster Proeftuin
In de Proeftuin worden Kadaster gegevens op een slimme manier gecombineerd met gegevens van derden. Hiermee wordt bijvoorbeeld inzicht in de woningmarkt gegeven of, in ruimer opzicht, van uw leefomgeving. Dat doen we steeds meer in samenwerking met andere partijen die ook data beheren. Daarmee wordt de informatie steeds verder verrijkt


5. Workshop DiTTlab en fietsdata, gegeven door NDW
Van ploegen door data naar zoeken in informatie Eerste resultaten van NDW Traffic Observatory in DittLab
Spreker: Edoardo Felici

Wat is de invloed van een ongeval of van het weer op het ontstaan van files? Hoe kan ik voorspellen of er files ontstaan en dit voorkomen door maatregelen te treffen? De Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens (NDW) trekt samen op met stichting DiTTlab, een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Delft, IT-leverancier CGI en DITCM, in een project waarin de data die door NDW wordt verzameld ten volle wordt benut voor het beantwoorden van deze vragen. De samenwerking tussen NDW en DiTTlab levert deze inzichten op basis van NDW-data, andere open databronnen en open simulatiemodellen. Wat betekent het als er relaties in de data gelegd kunnen worden tussen verschillende gegevensbronnen? Op welke manier kunnen deze inzichten ons brengen tot een betere verkeersverwachting?

 

De eerste stappen hiervoor zijn al binnen DiTTlab gezet: er is een applicatie opgeleverd waarmee trajecten geselecteerd kunnen worden en met de gerelateerde gegevens tijd-weg diagrammen on-the-fly worden gecreëerd. Dit biedt legio nieuwe inzichten en kansen voor innovatie analyses van de gegevens. Maar het vervolg wordt nog spannender: de ambitie is om deze mogelijkheid schaalbaar te maken, dat wil zeggen dat van rijstrook- tot nationaal niveau real-time analyses gedaan kunnen worden, waarbij automatische de juiste gegevens en netwerken bij het betreffende schaalniveau worden getoond. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor verkeersschattingen die voor de gehele ITS-gemeenschap een grote sprong vooruit zouden kunnen betekenen.


 

avg en evenementen
 avg en evenementen