Plenair programma

Dagvoorzitter Floris Alberse
Vanaf 2011 werkte Floris als interviewer en programmamaker, onder meer voor de programma's VPRO's Nooit meer Slapen, VPRO's De Avonden en RadioDoc (NTR/VPRO) op NPO Radio 1. Voor NRC Handelsblad en in NRC Next schreef hij persoonlijke interviews. Inmiddels is Floris vooral actief als coach, procesbegeider en trainer. Zijn documentaires staan in het teken hiervan. Bij ons geniet Floris daarnaast bekendheid als dagvoorzitter van het vorige Big Data Festival 1.0. Vandaag verwelkomen we hem wederom als dagvoorzitter.

 

Interview met Inspecteur-Generaal Jan van den Bos 
Inspecteur Generaal bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Hij heeft zitting in de Bestuursraad en is van daaruit portefeuillehouder Innovatie. Uit dien hoofde is hij voorzitter van de IV-raad en ziet toe op de ontwikkeling van het programma Anders Omgaan Met Data (AOMD).

 

Keynote spreker Bas Heijne  
Schrijver, essayist, redacteur en columnist voor NRC Handelsblad. In 2008 presenteerde hij VPRO's Zomergasten en was in 2015 anchorman in de filosofische televisieserie De volmaakte mens (Human). Publiceerde meerdere romans en bundels. Zijn bundel De wijde wereld (2000) werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en ontving de P. C. Hooft-prijs in 2017.

De keynote van Bas Heijne is niet ondersteund door een presenatie. Daarom is deze niet beschikbaar. 

 

Keynote spreker Prof. dr. Jaap van den Herik
Anders denken over Data

Oud-hoogleraar aan de Universiteiten van Maastricht en Tilburg. Thans hoogleraar aan de faculteit Science (sinds 2014) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (sinds 1988). Zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Adviseur bij vele onderdelen van de Rijksoverheid en de rechterlijke macht. Bij IenW nauw betrokken bij de programma´s Data Science en Data Science voor Beleid. Jaap van der Herik blikt met ons terug op wat er de afgelopen 2 jaar binnen IenW met data is gebeurd en waar IenW verder in kan groeien.

Presentatie Jaap van den Herik - Anders Denken Over Data

 

Interviews Datalabs en Dataontwikkelingen binnen IenW
met drs. Myriam van Rooij MBA (KNMI) en mr. Nienke Zeijlemaker (RWS)

Myriam van Rooij 
Verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, HR-beleid en vraagsturing bij het KNMI en is tevens Chief Information Officer en Chief Finance Officer. Van Rooij heeft uitgebreide ervaring in zowel de private als de publieke sector. Zij is voor IenW verantwoordelijk voor de onderlinge samenwerking en afstemming van de datalabs.

Nienke Zeijlemaker
Nienke is directeur Inwinning en Gegevensanalyse van RWS. Daarvoor was ze hoofd van de afdeling Netwerkontwikkeling en Visie bij de directie Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat. Daarvoor vervulde zij diverse functies bij Rijkswaterstaat, het CIBG en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nienke heeft grote belangstelling voor de toepassingsmogelijkheden van data voor IenW.

 

ticket verkoop
 ticket verkoop