BIJEENKOMST 'RISICOGESTUURDE BRANDVEILIGHEID IN DE ZORG'

Op maandag 8 april 2019 bent u van harte welkom op de bijeenkomst ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’ bij UMC Utrecht. Hier maakt u kennis met de opbrengsten en ontwikkelde instrumenten van programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland. Ook bieden UMC Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een unieke inkijk in hoe zij samenwerken aan een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Een samenwerking die feestelijk zal worden beklonken tijdens de bijeenkomst.

Omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Daarom is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid het meest effectief.

OPRBRENGSTEN 'DE ZORG BRANDVEILIG'

Programma De Zorg Brandveilig stimuleert sinds 2014 deze omslag van regelgericht naar risicogestuurd denken en handelen en heeft tal van kennis, ervaringen en instrumenten opgebracht. In de bijeenkomst ontdekt u wat u direct kunt toepassen in uw zorgorganisatie. Hierbij kunt u denken aan risicoprofielen voor cliënten of patiënten, voorlichtingsmaterialen, maar ook aan innovatieve instrumenten als virtual reality trainingen en de online applicatie BrandWijzer.

VOOR WIE INTERESSANT?

Deze bijeenkomst richt zich vooral op geïnteresseerden die nog niet (veel) in aanraking zijn gekomen met de activiteiten van De Zorg Brandveilig. Deelname is mogelijk voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra en voor geïnteresseerden die werken in veiligheidsregio’s. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals bestuurders, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, arbocoördinatoren en zorgmanagers.

SPECIAAL VOORPROGRAMMA VOOR BESTUURDERS

De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een inhoudelijke lunch voor bestuurders van zorgorganisaties. Kijk hier voor meer informatie over deze lunch.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 april van 13:00 tot 16:45 uur bij UMC Utrecht. De bestuurderslunch is voorafgaand om 11:30 uur. Bekijk het programma of schrijf u direct kosteloos via het aanmeldformulier.

Ook in andere veiligheidsregio's zal De Zorg Brandveilig in 2019 bijeenkomsten organiseren of aanwezig zijn bij bijeenkomsten waar de samenwerking tussen zorgorganisaties en de veiligheidsregio wordt gestimuleerd. Hou daarvoor de agenda in de gaten.

 

Let op: deelname is alleen mogelijk na online inschrijving.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren