PROGRAMMA

Maandag 8 april 2019, UMC Utrecht

OPTIONEEL VOORPROGRAMMA

Uitsluitend toegankelijk voor bestuurders

11:30 - 13:00 uur

Bestuurderslunch
'De rol van de bestuurder in risicogestuurde brandveiligheid'
Sprekers: Theo van Uum (directeur Langdurige Zorg, Ministerie VWS), Rob Frek (directeur Crisisbeheersing, VRU), Robert Jan Schouwerwou (hoofd organisatieonderdeel GHOR binnen VRU), Marjan Mol (directeur Facilitair Bedrijf, UMC Utrecht), Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid aan Radboud Universiteit) en Peter Schut AIFire CCP (expert integrale veiligheid, zelfredzaamheid en informatievoorziening, Octaaf Adviesgroep)

HOOFDPROGRAMMA

12:30 - 13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:00 - 13:10 uur Plenaire congresopening
door dagvoorzitter
13:10 - 14:00 uur Samenwerking UMC Utrecht & Veiligheidsregio Utrecht
Sprekers: Marjan Mol (directeur Facilitair Bedrijf, UMC Utrecht), Rob Frek (directeur Crisisbeheersing en GHOR, VRU en GHOR) en Robert Jan Schouwerwou (hoofd organisatieonderdeel GHOR binnen VRU)
14:00 - 14:45 uur

De meest actuele inzichten met De Zorg Brandveilig
O.a. kennismaking met de opbrengsten van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, praktijkvoorbeelden en kennisdeling
Sprekers: Wouter van Soest (directeur ActiZ namens Brancheorganisaties Zorg) en Charles Meijer (strategisch beleidsadviseur Risicobeheersing, Brandweer Nederland)

  PAUZE
15:00 - 16:00 uur Gelegenheid tot het bezoeken van kennistafels
o.a. programma De Zorg Brandveilig, Integraal Plan Brandveiligheid UMC Utrecht, BrandWijzer, oefenen met virtual reality, Toolbox 'Brandveiligheid voor medewerkers' van VRU, voorlichtingsmateriaal 'Ik maak de zorg Brandveilig'
16:00 - 16:45 uur Napraten met een hapje en een drankje

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren