Uitnodiging vijfde bijeenkomst Samenwerkingsverband
Brede Schuldenaanpak

 

Ruim een jaar geleden heeft de staatssecretaris van SZW het startsein gegeven voor de brede schuldenaanpak en het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak. Niet eerder zijn zoveel initiatieven ontplooid, zoveel maatregelen genomen om mensen te helpen hun (problematische) schulden de baas te worden! Niet alleen door de partijen in het samenwerkingsverband, ook andere organisaties gaan de schuldenproblematiek te lijf.

De aanpak van schulden in Nederland vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle organisaties die er mee te maken hebben. Rijksoverheid, gemeenten en andere partijen hebben zich uitgesproken om samen het probleem aan te pakken. Zij hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Met elkaar willen zij het aantal mensen met schulden terugdringen door te zorgen voor betere hulpverlening of door slim samen te werken. Inmiddels hebben er vier bestuurlijke bijeenkomsten plaatsgevonden van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak.

Op 4 juli 2019 vindt de vijfde bijeenkomst van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak plaats. Deze bijeenkomst heeft als thema: ‘ontzorgen van kwetsbare burgers met schulden’.

We richten ons specifiek op de mensen in beschermd wonen en in de maatschappelijke opvang. Doel is om de specifieke omstandigheden, problemen en oplossingen te bespreken voor mensen die beschermd wonen of verblijven in de maatschappelijke opvang.