Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst, kunt u een email sturen naar: Lysanne van Schaik beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.      
    

 

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen