Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst, kunt u een email sturen naar: Lysanne van Schaik beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.      
    

 

ticketregistratie
 ticketregistratie