02 december 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie

10:00 - 11:30

Opening door Diana Matroos en aansluitend een plenaire sessie met o.a. een welkom door Frederik Buijn, de wetenschappelijke visie van Louise Gunning-Schepers op gezond en langer doorwerken, Alexander Rinnooy Kan over onderwijs en leren en een gesprek over de vitale arbeidsmarkt onder leiding van Diana Matroos

11:30 - 12:00

Pauze

12:00 - 12:45

Lezing
Erik Scherder, hoogleraar Neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam

12:45 - 13:45

Lunch met posterpresentaties

13:45 - 15:15

Workshops

15:30 - 16:15

Uitreiking Instituut Gak-KNAW Award en afsluiting bijeenkomst door Diana Matroos

16:15 - 17:00

Borrel met posterpresentaties

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren