Voorlichtingsbijeenkomsten SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

 

Vanaf maart dit jaar kunnen mkb-ondernemers alleen of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor initiatieven de gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Een samenwerkingsverband kan, naast mkb-ondernemers, bijvoorbeeld bestaan uit: O&O-fondsen, sociale partners, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen. De minister van SZW stelt hiervoor € 48 miljoen per jaar beschikbaar.

Daarnaast stelt hij € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Grootbedrijven uit deze sector kunnen ook een aanvraag indienen.

Bent u geïnteresseerd in het mkb, aanvrager of adviseur? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst voor u bedoeld.
U krijgt informatie over de achtergronden van de subsidieregeling. Daarnaast gaan wij in op de aanvraagcriteria en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor uw vragen.

 

De bijeenkomsten op 3 en 17 februari zijn VOLGEBOEKT!

Mogelijk organiseren we extra voorlichtingsbijeenkomsten. Informatie hierover wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via de website:

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim