Voor vragen over de voorlichtingsbijeenkomst, kunt u een email sturen naar: subsidieregelingSLIM@minszw.nl