Voorlichtingsbijeenkomsten SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Voorlichtingsbijeenkomsten SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

Voor vragen over de voorlichtingsbijeenkomst, kunt u een email sturen naar: subsidieregelingSLIM@minszw.nl

 
 

save the date
 save the date