Voor vragen over de voorlichtingsbijeenkomst, kunt u een email sturen naar: subsidieregelingSLIM@minszw.nl

 
 

google form voor evenement
 google form voor evenement