Voor organisatorische informatie kunt u zich wenden tot het volgende mailadres:

Bijeenkomsttuchtcolleges@minvws.nl

 

Voor inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot:

mr. Diane Brommer via d.brommer@minvws.nl