Programma

14.30 – 15.00 uur Inschrijven en ontvangst met koffie en thee
15.00 – 15.15 uur  Opening door dagvoorzitter mevrouw mr. A.A.A.M. Schreuder
15.15 – 15.35 uur Lezing door de heer prof.mr.dr. M . Scheltema
De noodzaak om in contacten met burgers niet onnodig te vervallen in regeltjes en bureaucratie, maar met aandacht te zoeken naar een passend antwoord op de (hulp)vragen van de burger. Dan blijkt dat je vaak effectiever kan optreden, meer succes hebt met je beleid en bovendien vaak goedkoper uit bent.
15.35 – 15.55 uur

Lezing door prof.mr. J.M. Barendrecht
Het belang van conflictoplossing en hoe je de klachtenprocedure anders in zou kunnen richten,  waarbij meer nadruk komt te liggen op kwaliteitsimpulsen in de gezondheidszorg

15.55 – 16.15 uur

Lezing door dr. A. Zuurmond
"Wees blij met een klacht!" Een gegronde klacht is gratis advies waarmee je de kwaliteit kan verbeteren. Haal die kennis naar binnen.

16.15 – 16.40 uur Ruimte voor plenaire discussie
16.40 – 17.10 uur Korte pauze
17.10-17.25 uur Informatiebeveiliging
17.30 - 18.15 uur 1e ronde workshops
18.20 – 19.05 uur 2e ronde workshops
19.05 uur Walking dinner en netwerkborrel

                

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem