Workshops

Er zijn twee ronden met workshops van 45 minuten. U kunt kiezen uit vijf workshops in ronde 1 en vier workshops in ronde 2. U kunt zich per ronde voor één workshop inschrijven. Hiervoor geldt:  vol is vol.

 

Ronde 1:

'Over de schutting' het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid
Dr. Wim Houtjes (verpleegkundig specialist GGZ / Hoofdopleider Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS)
We doen het zelf natuurlijk nooit, maar collega’s helaas wel: mensen met ingewikkelde problemen of moeilijk gedrag ‘over de schutting gooien’. De ‘schutting’ staat symbool voor schotten tussen professionals en voorzieningen in gezondheidszorgsectoren. In deze workshop onderzoekt dr. Houtjes hoe het ‘over de schutting fenomeen’ eruit ziet binnen de ouderenzorg/psychogeriatrie: hoe ontstaat het en waardoor wordt het in stand gehouden? Maar vooral kijkt hij naar praktische oplossingen met inzet van uw eigen professionele verantwoordelijkheid.

“Man of vrouw in de zorg: wat maakt het uit?”
Mw. M.M. Botden (huisarts)

Het belang van het onderkennen van de verschillen in communicatie van mannelijke en vrouwelijke artsen met hun patiënten en de verschillen in presentatie van klachten bij mannelijke en vrouwelijke patiënten. Dit kan gevolgen hebben voor de behandeling van patiënten en de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg.

Wat betekent een tuchtprocedure voor de aangeklaagde, zijn omgeving en de klager?
Prof. dr. ir. R.D. Friele (NIVEL)

Naar aanleiding van een recent onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) wordt inzicht gegeven in de gevolgen van openbaarmaking van de door de tuchtrechter opgelegde maatregelen berisping en geldboete in regionale dag- of weekbladen. Weegt de transparantie door de openbare beschikbaarheid van deze informatie voor patiënten op tegen de gevolgen die de zorgverlener daarvan ondervindt op persoonlijk, professioneel en zakelijk vlak? Draagt de openbaarmaking daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door normstelling en disciplinering van de zorgverlener?

Zittingsvaardigheden
Mr. E.A. Messer
Speciaal voor de beroepsgenoten: hoe stel je de juiste vragen op zitting? Neutraal of confronterend, open of gesloten, alleen gericht op de klacht of niet? Onder meer deze vragen behandelt mr. E.A. Messer, senior rechter en teamvoorzitter Civiel bij de rechtbank Midden-Nederland, tevens plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam en al jaren docent Getuigenverhoor voor rechters in opleiding bij het opleidingsinstituut voor de rechtspraak, de SSR.”

"Als je zelf het slechte nieuws bent"
Mw. Dr. G. Zeeman

De impact van een medisch incident op de hulpverlener en het belang van ondersteuning bij de verwerking daarvan.

 

 

Ronde 2:

'Over de schutting' het nemen van professionele verpleegkundige verantwoordelijkheid
Dr. Wim Houtjes (verpleegkundig specialist GGZ / Hoofdopleider Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist (GGZ-VS)

We doen het zelf natuurlijk nooit, maar collega’s helaas wel: mensen met ingewikkelde problemen of moeilijk gedrag ‘over de schutting gooien’. De ‘schutting’ staat symbool voor schotten tussen professionals en voorzieningen in gezondheidszorgsectoren. In deze workshop onderzoekt dr. Houtjes hoe het ‘over de schutting fenomeen’ eruit ziet binnen de ouderenzorg/psychogeriatrie: hoe ontstaat het en waardoor wordt het in stand gehouden? Maar vooral kijkt hij naar praktische oplossingen met inzet van uw eigen professionele verantwoordelijkheid.

Wat betekent een tuchtprocedure voor de aangeklaagde, zijn omgeving en de klager?
Prof. dr. ir. R.D. Friele (NIVEL)

Naar aanleiding van een recent onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) wordt inzicht geven in de gevolgen van openbaarmaking van de door de tuchtrechter opgelegde maatregelen berisping en geldboete in regionale dag- of weekbladen. Weegt de transparantie door de openbare beschikbaarheid van deze informatie voor patiënten op tegen de gevolgen die de zorgverlener daarvan ondervindt op persoonlijk, professioneel en zakelijk vlak? Draagt de openbaarmaking daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door normstelling en disciplinering van de zorgverlener?

Zittingsvaardigheden
Mr. E.A. Messer
Speciaal voor de beroepsgenoten: hoe stel je de juiste vragen op zitting? Neutraal of confronterend, open of gesloten, alleen gericht op de klacht of niet? Onder meer deze vragen behandelt mr. E.A. Messer, senior rechter en teamvoorzitter Civiel bij de rechtbank Midden-Nederland, tevens plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam en al jaren docent Getuigenverhoor voor rechters in opleiding bij het opleidingsinstituut voor de rechtspraak, de SSR.”

"Als je zelf het slechte nieuws bent"
Mw. Dr. G. Zeeman
De impact van een medisch incident op de hulpverlener en het belang van ondersteuning bij de verwerking daarvan.