Accreditatie

Accreditatie voor de leden-beroepsgenoten is toegekend door:

 • Ziekenhuisapothekers (ZA) (3 punten)
 • Kwaliteitsregister tandartsen (KRT) (3 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG) (3,5 punten)
 • Accreditatiebureau NIP A&O | A&G (3,5 punten)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (4 punten)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) (3 punten)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

 

Accreditatie voor de leden-beroepsgenoten is aangevraagd bij:

 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM)
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
 • Openbaar apothekers (OA)
 • Keurmerk Fysiotherapie