Sprekers

Mevrouw mr. Sandra Schreuder - dagvoorzitter
‎Thans plv. Voorzitter Regionaal Tuchtcollege Amsterdam. Voorheen Voorzitter Regionaal Tuchtcollege Amsterdam en senior rechter Rechtbank Overijssel.

De heer prof. mr. dr. M . Scheltema
De heer Scheltema is een Nederlands deskundige op het gebied van het staatsrecht en het bestuursrecht. Hij was staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Van Agt II en het kabinet-Van Agt III, namens D66.

De heer prof. dr. A. Brenninkmeijer
De heer Brenninkmeijer was de Nationale Ombudsman van Nederland en is sinds 1 januari 2014 Nederlands lid van de Europese Rekenkamer.

De heer prof. mr. J.M. Barendrecht
De heer Barendrecht leidde verschillende grote innovatieprojecten op het gebied van de rechtspleging, die beoogden tegemoet te komen aan dringende rechtsbehoeften, die moeilijk met bestaande regels en procedures zijn op te lossen. Deze "interactieve research and development projecten" vinden vaak plaats met stakeholders zoals groepen van gebruikers, ministerie van justitie, de rechtspraak of organisaties uit de juridische dienstverlening.

Mevrouw drs. Albertien Hilberink
Adviseur informatiebeveiliging bij het Bureau Integrale Veiligheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.