Vooraankondiging landelijke ledendag tuchtcolleges

 

Beste leden van de tuchtcolleges en het college van medisch toezicht,

 

Hierbij sturen wij u alvast de aankondiging dat de jaarlijkse ledendag van de tuchtcolleges dit jaar gehouden zal worden op donderdag 16 november 2017 in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda?

De bijeenkomst begint halverwege de middag en eindigt rond 20.00 uur en is inclusief een maaltijd. 

Net als afgelopen jaar zijn we bezig met de aanvraag van accreditatiepunten voor deze dag.

De officiële uitnodiging met het programma en de precieze tijden ontvangt u over enkele maanden. Daarin staat ook hoe u zich kunt inschrijven voor de ledendag. Via deze link kunt u alvast een kijkje nemen op de website van de ledenbijeenkomst waar u zich te zijner tijd aan kunt melden.

 

Met een hartelijke groet,

 

Jenneke Rowel-van der Linde, voorzitter CTG
Carla Lamers, voorzitter RTG Eindhoven
Henriette van der Poel-Berkovits, secretaris RTG Zwolle
Diane Brommer, plv. secretaris CTG Den Haag
Carla Hillenaar, plv. secretaris RTG Eindhoven
Cindy van Straalen-Rijgersberg, adviseur bedrijfsvoering HRM, ESTT
Tessa van der Velden, coördinator evenementenbureau VWS