14 november 2019

14:30 - 15:00

Ontvangst

15:00 - 15:15

Opening door dagvoorzitter Nicolien Verkleij, voorzitter RTG Den Haag: "Veranderingen in het tuchtrecht/binnen de tuchtcolleges" en aankondiging workshops

15:15 - 16:00

“Toepassen van emotiemanagement tijdens de tuchtzaak” door coach, trainer en psycholoog George Smits

16:00 - 16:15

Pauze

16:15 - 17:00

1e ronde workshops (4 workshops)

17:00 - 17:10

Wisseling workshops

17:10 - 17:55

2e ronde workshops (4 workshops)

17:55 - 18:15

Plenaire terugkoppeling

Muzikale afsluiting door Gerard Alderliefste

18:15 - 19:30

Walking dinner