Bijeenkomst Versterken Zoönosenbeleid​​​​​​

17 september 2024 | Jaarbeurs MeetUp

17 september 2024

Namens de ministeries van VWS en LNV nodigen wij u uit voor een bijeenkomst over de voortgang van het ‘Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid’ op 17 september aanstaande. Met het actieplan willen we de kans verkleinen op het ontstaan en het verspreiden van zoönosen. Het actieplan is op 6 juli 2022 gepubliceerd en vindt u hier: Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid | Rapport | Rijksoverheid.nl

 

📅Dinsdag 17 september om 12.00 – 17.30 uur 

📍Jaarbeurs MeetUp in Utrecht 

De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de uitvoering van de acties uit het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid. Velen van u hebben daar een bijdrage aan geleverd. We delen graag met u de geboekte voortgang op de acties en we willen u in de gelegenheid stellen om uw gedachten en suggesties aan ons mee te geven. Met lezingen, discussies en een divers aanbod aan workshops belooft het een inspirerende middag te worden vol netwerkmogelijkheden binnen een brede groep One Health professionals. 

 

We ontmoeten u graag op 17 september! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Francine L’Ortye, Programmadirecteur Pandemische Paraatheid namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hugo van Kasteel, Directeur Dierlijk Agroketens en Dierenwelzijn namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Tim Jongbloed, plaatsvervangend directeur Natuur namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Binnenkort volgt het conceptprogramma en de mogelijkheid om u aan te melden voor de bijeenkomst en de workshops.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren