Beste docent, ICT-coördinator of directeur,

IT Campus Rotterdam nodigt je namens de koepelbesturen van LMC, Stichting BOOR en CVO van harte uit voor de Bijeenkomst Rotterdam Digivaardig VO op woensdagmiddag 9 oktober. Aanmelden kan gratis via de knop 'aanmelden' in het menu. 

Als gevolg van de technologische ontwikkelingen veranderen hele sectoren. Talloze beroepsgroepen vragen een goede basisset van IT-vaardigheden. Bedrijven, overheid en onderwijs zetten zich in voor een digitaal vaardig Rotterdam, en dus ook voor een digivaardige jonge generatie Rotterdammers.  

Deze bijeenkomst wordt dan ook georganiseerd om alle medewerkers in het voortgezet onderwijs te inspireren en handvatten te bieden om te ondersteunen bij de ontwikkeling van digitale geletterdheid van onze nieuwe generatie. 

 

Wat levert deze bijeenkomst je op? 

  • Je didactische kennis over het geven van onderwijs gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden wordt bijgespijkerd 
  • Je krijgt handvatten hoe je in jouw lessen (ook niet-ICT-lessen) digitale vaardigheden kunt ontwikkelen van leerlingen
  • Je ontmoet collega’s van andere scholen die kennis delen, je inspireren en je voorbeelden kunnen geven hoe zij digitale vaardigheden opnemen in het curriculum
  • Je gaat zelf aan de slag en ontdekt zelf dat basis programmeren heel leuk en gemakkelijk is 

 

Programma:

12.30 – 13.30 uur           Lunch voor de liefhebbers (opgeven tijdens aanmelding)

13.30 – 13.35 uur           Woord van welkom

13.35 – 14.30 uur            Lezing van Erik Barendsen: Vakdidactisch onderzoek dat elke docent zou moeten kennen

14.30 – 14.45 uur            Korte pauze     

14.45 – 16.45 uur            In de praktijk: Een les van het Computer Science Certificate

16.45 – 17.00 uur           Afsluiting

 

Vakdidactisch onderzoek dat elke docent zou moeten kennen

Erik Barendsen is hoogleraar bètadidactiek aan de Radboud Universiteit en is als hoogleraar didactiek van de informatica verbonden aan de Open Universiteit. Hij constateert een grote kloof tussen wat didactiek-wetenschappers concluderen in hun onderzoeken en wat er op de scholen gebeurt. “De resultaten van deze onderzoeken zouden bekend moeten zijn in de praktijk, zowel bij ontwikkelaars van lesmateriaal als bij docenten die programmeren of IT-vaardigheden in hun lessen verwerken.”

Tijdens de bijeenkomst Rotterdam Digivaardig VO bespreekt hij daarom zeven belangrijke onderzoeken die ingaan op de vaardigheden die nodig zijn voor informatica en digitale geletterdheid. Vragen als ‘welke vaardigheden zijn cruciaal om te leren programmeren?’, ‘Hoe leer je algoritmisch denken?’, ‘Welke elementen blijven succesvol?’ passeren de revue. Erik vertaalt in zijn bijdrage de belangrijkste uitkomsten van deze onderzoeken naar het klaslokaal. Hoe kun je slim gebruik maken van deze kennis; zowel in een ICT-les als in een les wiskunde, Nederlands, tekenen of Frans?

 

In de praktijk: Een les van het Computer Science Certificate

VHTO heeft samen met de Universiteit Leiden (Felienne Hermans) en met steun van Salesforce.org het Computer Science Certificate ontwikkeld. Het Computer Science Certificate is een lesprogramma dat zich richt op programmeeronderwijs voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op het Lyceum Kralingen en het Zuider Gymnasium in Rotterdam is de pilot vorig schooljaar succesvol verlopen! Op 9 oktober geeft VHTO je een mooi voorproefje van dit lespropgramma dat laat zien dat IT niet alleen in ICT-lessen thuis hoort, maar in diverse lessen toegepast kan worden. 

Het gehele lespropgramma Computer Science Certificate bestaat uit drie modules: Nederlands (taalvak), Kunst (creatief vak) en Aardrijkskunde (zaakvak). Elke module bestaat uit zeven lessen van twee uur, met een eindtoets. De leerlingen leren programmeren in Python. Door de vakinhoudelijke koppeling leren leerlingen vanuit verschillende invalshoeken programmeren en kunnen zij deze vaardigheden direct in verschillende contexten plaatsen. 

 

Praktische informatie

Wanneer?      Woensdag 9 oktober, 13.30 uur – 17.00 uur (lunch vanaf 12.30 uur)

Waar?              IT Campus Rotterdam, Scheepsbouwweg 11, 3089JW Rotterdam