In mei 2019 pleitte de De Sociaal-Economische Raad (SER) al voor een effectievere ondersteuning van statushouders met een verblijfsvergunning bij het zoeken naar werk. Hiervoor is een integrale aanpak en meer maatwerk nodig.Hoe regisseert u dat? En hoe ziet een passende lokale en regionale samenwerking eruit?Dit vraagt om visie, veranderingen in wetgeving, beleid en uitvoering.  

Op maandag 18 november organiseren Binnenlands Bestuur, TopTaal en Nieuwkomers aan de Slag voor gemeenten een moment om samen kennis te delen om dit vorm te geven.

We gaan o.a. in op de volgende thema’s: 

  • Een integrale aanpak, hoe doe je dat?  
  • De beste weg naar duurzame inburgering
  • AVG-proof regie nemen en monitoren